Thông tin mới nhất từ CĐT căn 3 phòng ngủ – 4PN Vinhomes Metropolis Liễu Giai

Khu vực ,
Giá : Thỏa thuận Diện tích m2

Thông tin mô tả

Rate this post

S? h?u v? trí tuy?t v?i Vinhomes Metropolis Li?u Giai t?a l?c t?i khu v?c có nhi?u khách n??c ngoài và nhu c?u thuê v?n phòng và chung c? c?c l?n, link salve giá cao so v?i th? tr??ng. ?ây là c? h?i ??u t? tuy?t v?i không th? b? l? v?i nh?ng khách hàng chuyên ??u t? kinh doanh cho thuê chung c?.

?i?n hình nh? các chung c? t?i tòa nhà Lotte ??i di?n d? án Vinhomes Metropolis Li?u Giai v?i chung c? 1 PN kho?ng (50m2 – 55m2), shop giá thuê vào kho?ng 13 tri?u v?i chung c? không ??. Ch? c?n ??u t? thêm 1 chút ?? ??c c? b?n th??ng dùng giá thuê ?ã lên kho?ng 15 tr – 16 tri?u/tháng.

H?n th? n?a g?n v?i v? trí Vinhomes Metropolis Li?u Giai là tâm ?i?m c?a c?m 4 h? l?n c?nh quan ??p b?c nh?t th? ?ô: H? Th? L?, information pills H? Tây, h? Ng?c Khánh, H? Gi?ng Võ.

Ph?i nói r?ng ch?a có d? án nào có ??a th? ??p ??n v?y t?i khu v?c qu?n Ba ?ình, phong thu? hoàn h?o, m?nh ??t ??p, không khí trong lành và mang l?i v??ng khí cho cu?c s?ng c?a c? dân. Chính vì nh?ng ?u ?i?m nh? trên nên kh? n?ng thanh kho?n chung c? c?a Vinhomes Metropolis c?c t?t, th?m chí có th? bán chênh.

Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596
Hi?n nay d? án Vinhomes Metropolis r?t ???c nhi?u ng??i quan tâm.
Hi?n nay ?ã có nhi?u khách hàng ??t c?c thi?n chí mua chung c? Vinhomes Li?u Giai v?y nên quý khách mu?n s? h?u chung c? Li?u Giai thì chúng tôi h? tr? khách hàng nh?n c?c thi?n chí ?? khi ra s?n ph?m khách hàng có th? ch?n ???c c?n và ch?n t?ng ?ng ý nh?t.
order 300px” srcset=”http://canhovincom.vn/wp-content/uploads/2016/05/Pham-Hong-Quan-300×298.jpg 300w, http://canhovincom.vn/wp-content/uploads/2016/05/Pham-Hong-Quan-150×150.jpg 150w, http://canhovincom.vn/wp-content/uploads/2016/05/Pham-Hong-Quan.jpg 867w” alt=”Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596″ width=”300″ height=”298″ />Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596

Siêu ph?m Vinhomes Metroplis Li?u Giai chính th?c ra m?t vào tháng 6

– V? trí kim c??ng: S? 29, clinic Li?u Giai, Ba ?ình, Hà N?i (trung tâm c?a trung tâm, thành ph? trong lòng thành ph?).
C?n h? c?n h? cao c?p Vinhomes Metropolis thi?t k? hi?n ??i cùng v? trí ??c ??a, n?m t?i trung tâm thành ph? giao thông thu?n ti?n v?i 2 tuy?n ???ng: Li?u Giai và Kim Mã, view tuy?t ??p ng?m 4 h? trung tâm: H? Tây, h? Gi?ng Võ, h? Ng?c Khánh, h? Th? L?.
– Vinhomes Metropolis là d? án chung c? ?? bán duy nh?t ???c phát tri?n trong khu v?c ngo?i giao ?oàn, xung quanh là m?ng l??i các ??i s? quán l?n (ngay c?nh ??i s? quán Nh?t B?n) v?i an ninh ??m b?o, dân trí cao.
– D? án ch? bao g?m duy nh?t 3 tòa chung c? h?ng sang v?i các chung c? t? 1 – 4 PN ???c trang b? n?i th?t siêu cao c?p, ?i kèm là tr??ng h?c Vinschool, TTTM Vincom và r?t nhi?u ti?n ích hi?n ??i.
– Hi?n nay nhi?u khách hàng ?ang “??i” d? án chính th?c ra m?t ?? mua vì ?? ? hay ??u t? ??u ch?c ch?n sinh l?i.
Hãy nhanh tay ??ng kí ?? s? h?u chung c? ?áng s?ng trong qu?n th? d? án ??ng c?p nh?t 2016 v?i nhi?u ?u ?ãi h?p d?n.
Vinhomes Metropolis – 29 Li?u Giai.

T?i sao Vinhomes Metropolis Li?u Giai l?i ???c ?ông ??o c? dân Hà N?i ?ón chào?
– M?i d? án c?a Vinhomes ??u là m?t tác ph?m ki?n trúc ngh? thu?t. B?i th? mà tên c?a d? án bao gi? c?ng mang ý ngh?a ph? quát c?a công trình ?ó. V?y tên g?i Metropolis l?y c?m h?ng t? ?âu?
+ Metropolis mang ý ngh?a là: Trung tâm, ailment Th? ph?, more about ??t m?, M?u qu?c.
+ ? vào v? trí kim c??ng ??c ??a: 3 m?t ng? sông và 1 m?t nhìn vào thành ph?, ki?n trúc mang ??m d?u ?n c?a t?p ?oàn ki?n trúc hàng ??u th? gi?i Atkins – M?t t?p ?oàn v?i nh?ng công trình ki?n trúc ?? s? ??n m?c v? ??i.
+ Vinhomes Metropolis s? x?ng t?m là trung tâm hình m?u v? m?t cu?c s?ng ?u vi?t v??t tr?i cho ng??i Vi?t.
– Vinhomes Metropolis Li?u Giai quý khách kh?ng ??nh “giá tr? b?n thân” b?ng v? th? Uy Phong trong m?t C?ng ??ng ??ng C?p.

II. S? h?u v? trí Kim C??ng.
+ N?m t?a l?c trên m?t ???ng Li?u Giai r?ng l?n – Tr??c m?t là tòa nhà Lotte – M?t bên là bãi ?? xe Ng?c Khánh – m?t bên là ??i s? quán Nh?t B?n – Phía sau là khu dân c? n?i ?ô ?ông ?úc.
+ D? án s? có m?t s? l??ng r?t h?n ch? các chung c? Penthouse view H? Tây, Penthouse sân v??n r?ng l?n.
+ 100% các phòng trong chung c? có khe sáng và m?t thoáng.
+ H?n 70% các chung c? có view h?.

D? án c?n h? Vinhomes Metropolis Li?u Giai k? v?ng s? ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a t?t c? các khách hàng khó tính nh?t. N?m trên tr?c ???ng Li?u Giai – Nguy?n Chí Thanh v?i h? th?ng giao thông Xanh – S?ch – ??p. Vinhomes Li?u Giai s? mang ??n m?t di?n m?o, m?t cu?c s?ng m?i cho con ???ng ???c m?nh danh là ??p nh?t Vi?t Nam.
?? không b? l? c? h?i ???c s? h?u cao c?p b?c nh?t n?m ? khu trung tâm c?a Hà N?i.

Quý v? hãy liên l?c v?i chúng tôi ?? ???c cung c?p ??y ?? thông tin m?i nh?t, nhanh nh?t, chính xác nh?t.

Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ