Căn hộ Royal City 2 phòng ngủ

Khu vực ,
Giá : Thỏa thuận Diện tích m2

Thông tin mô tả

Rate this post

Cho thuê CHCC R5 Royal City  – Nguy?n Trãi.
– Di?n tích: 132m2, more about sales 3 phòng ng?, decease 1 phòng khách, 2 v? sinh.
– N?i th?t: Hoàn thi?n ??y ?? nh? ?i?u hòa âm tr?n, t? b?p + h? th?ng b?p, t? t??ng, ?èn trang trí, sàn g?, rèm c?a, sofa, gi??ng t?, tivi, t? l?nh, máy gi?t…
– Giá cho thuê: 17 tri?u/tháng.
– Có th? t?c cho ng??i n??c ngoài thuê.
Liên h?: Anh Quân 090 625 9596
T? v?n 24/7.

” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “

Xem thêm : C?n h? 3 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh
Cho thuê c?n h? 2 ng? tòa R5 Royal city c?n 112m2

C?n h? tòa R5, symptoms t?ng 22, and 112m2, 2 ng?, ??y ?? n?i th?t (hình ?nh); View ??p, thoáng mát;
Cho thuê ? gia ?ình Vi?t, ho?c ng??i n??c ngoài.
Giá thuê 17 tri?u/tháng.
LH: A. Quân : 090 625 9596

Thông tin mô t?

1. T?ng quan d? án.

Tên d? án: Vinhomes Li?u Giai.
??a ch?: 29 Li?u Giai, more about Ba ?ình, Hà N?i.
Ch? ??u t?: T?p ?oàn Vingroup.
Công ty thi?t k?: Công ty c? ph?n DTH -Công ty t? v?n ?TXD Sao Vi?t.
Nhà th?u xây d?ng: Công ty Delta.
Di?n tích ??t d? án: 13.500m2.
Quy mô d? án: G?m T? h?p V?n phòng – trung tâm th??ng m?i – c?n h? cao c?p.
Di?n tích xây d?ng: 6.500m2 (m?t ?? 54% di?n tích).
T?ng s?: 365 chung c? cao c?p.
Qu?n th?: Bao g?m 2 tòa tháp cao 30 t?ng + 6 t?ng trung tâm th??ng m?i + 6 t?ng h?m.
Hotline: 090 625 9596

2. V? trí trung tâm.

D? án n?m t?i s? 29 Li?u Giai – Qu?n Ba ?ình-Hà N?i. V?i v? trí trung tâm k?t n?i giao thông thu?n ti?n qua nh?ng con ph? chính c?a th? ?ô Hà N?i.

Cách H? Tây 800 m.
Di chuy?n d? t?i Sân bay N?i Bài.
K?t n?i thu?n ti?n Qu?c l? 1A, 1B, vành ?ai 3.
Th?a h??ng ti?n ích ??ng b? xung quanh Trung tâm Hà n?i.
Hotline: 090 625 9596

3. Ti?n ích c?ng ??ng.

Chung c? cao c?p Vinhomes Metropolis Li?u Giai ?áp ?ng t?t nh?t m?i nhu c?u c?a m?t cu?c s?ng hoàn h?o ??i v?i các c? dân t??ng lai.
Hotline: 090 625 9596

4. M?t b?ng thi?t k?.

Vinhomes Central Palace thi?t k? h?p lý, 100% chung c? ?ón ánh sáng t? nhiên.

Phong cách thi?t k? Singapo sang tr?ng hi?n ??i.

Quý khách quan tâm t?i d? án vui lòng liên h?: Mr Quân 090 625 9596 nh?n thông tin chi ti?t.

” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “
Xem thêm: bán ??t n?n d? án, bán c?n h? chung c?

Cho thuê 1 c?n h? R5 Royal City , dosage 950$, for sale ??y ?? ??. di?n tích 107m2,

2 phòng ng?,2 phòng t?m,1 ban công,1 phòng khách…??y ?? ?? ??c,view ??p, khách ch? vi?c ??n ?,c?n h? r?t phù h?p v?i gia ?ình ng??i vi?t ho?c ng??i nu??c ngoài,có th? làm v?n phòng.

Liên h? ch? nhà :A Quân : 090 625 9596
Công ty BDS Delta chúng tôi s? ?àm phán và mang l?i cho quý khách hàng giá t?t nh?t, phù h?p v?i th? tr??ng.

Mi?n phí 100% khách hàng thuê nhà.

” Delta group – nhà môi gi?i s? 1 Vincom Bà Tri?u 2015 “

C?n cho thuê c?n h? CC Royal City, ailment 72 Nguy?n Trãi. C?n h? t?ng trung, website view qu?ng tr??ng trung tâm, di?n tích 132 m2, 3 phòng ng?, ban công thoáng, các phòng nhi?u ánh sáng.

Phù h?p cho h? gia ?ình, chuyên gia n??c ngoài, cho thuê lâu dài, bàn giao ngay.
Giá: 16,5 tri?u/tháng.
LH: A Quân 090 625 9596

” Delta group – nhà môi gi?i s? 1 Vincom Bà Tri?u 2015 “

Xem thêm : C?n h? 3 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh
Cho thuê c?n h? chung c? t?i Royal City – Qu?n Thanh Xuân – Ha? Nô?i.

C?n h? Hoàng Gia tòa chung c? Royal City R6 là tòa C?n h? cu?i cùng ???c xây d?ng và m? bán t?i Vinhomes Royal City, this khu c?n h? h?ng sang R6 Royal City h?i t? t?i ?a nh?ng ?u vi?t c?a các d? án c?a Vinhomes. R6 Royal City t?a l?c kiêu hãnh ? v? trí m?t ti?n Khu ?ô thi Royal City v?i giao thông ti?n l?i và t?m nhìn r?ng thoáng ? b?n phía, sick tòa R6 mang thi?t k? ??t phá v?i “gi?ng tr?i thông t?ng” ??c ?áo, ??m b?o thoáng khí và ánh sáng t? nhiên cho t?t các không gian sinh ho?t!

* C?n h? 169 m2 – c?n góc 3 phòng ng? ??u có ánh sáng: 15 tri?u/tháng.
Ngoa?i ra chúng tôi còn r?t nhi?u c?n h? ???c Chính ch? ký g?i cho thuê khác. Liên hê? ?ê? chu?ng tôi t? vâ?n va? ti?m cho ba?n c?n hô? ?ng y? nhâ?t.
Thông tin t? v?n phòng kinh doanh LH: 090 625 9596 – Ph?m H?ng Quân

” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “
Cho thuê c?n h? 124m2 thu?c tòa R1 Royal City, page c?n h? nh?n bàn giao c?a ch? ??u t?, sales v?i thi?t k? vuông v?n, view ti?n nghi thi?t k? g?m:
– 2 phòng ng? r?ng có ánh sáng.
– 1 phòng khách + phòng ?n.
– 1 Nhà t?m.
– 1 b?p.
C?n h? 124m2 R1 Royal City thu?c t?ng 30, view thoáng mát ra thành ph?.
Liên h? xem nhà 090 625 9596 (A Quân)

C?n h? thi?t k? sang tr?ng ??t chu?n 5 sao v?i h? th?ng sàn g?, b?p h?ng ngo?i, h? th?ng ?èn chùm, ?i?u hòa, h? th?ng nhà t?m và t? âm t??ng.

” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “

Xem thêm : C?n h? 2 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh

Thông tin mô t?

1. T?ng quan d? án.

Tên d? án: Vinhomes Li?u Giai.
??a ch?: 29 Li?u Giai, more about Ba ?ình, Hà N?i.
Ch? ??u t?: T?p ?oàn Vingroup.
Công ty thi?t k?: Công ty c? ph?n DTH -Công ty t? v?n ?TXD Sao Vi?t.
Nhà th?u xây d?ng: Công ty Delta.
Di?n tích ??t d? án: 13.500m2.
Quy mô d? án: G?m T? h?p V?n phòng – trung tâm th??ng m?i – c?n h? cao c?p.
Di?n tích xây d?ng: 6.500m2 (m?t ?? 54% di?n tích).
T?ng s?: 365 chung c? cao c?p.
Qu?n th?: Bao g?m 2 tòa tháp cao 30 t?ng + 6 t?ng trung tâm th??ng m?i + 6 t?ng h?m.
Hotline: 090 625 9596

2. V? trí trung tâm.

D? án n?m t?i s? 29 Li?u Giai – Qu?n Ba ?ình-Hà N?i. V?i v? trí trung tâm k?t n?i giao thông thu?n ti?n qua nh?ng con ph? chính c?a th? ?ô Hà N?i.

Cách H? Tây 800 m.
Di chuy?n d? t?i Sân bay N?i Bài.
K?t n?i thu?n ti?n Qu?c l? 1A, 1B, vành ?ai 3.
Th?a h??ng ti?n ích ??ng b? xung quanh Trung tâm Hà n?i.
Hotline: 090 625 9596

3. Ti?n ích c?ng ??ng.

Chung c? cao c?p Vinhomes Metropolis Li?u Giai ?áp ?ng t?t nh?t m?i nhu c?u c?a m?t cu?c s?ng hoàn h?o ??i v?i các c? dân t??ng lai.
Hotline: 090 625 9596

4. M?t b?ng thi?t k?.

Vinhomes Central Palace thi?t k? h?p lý, 100% chung c? ?ón ánh sáng t? nhiên.

Phong cách thi?t k? Singapo sang tr?ng hi?n ??i.

Quý khách quan tâm t?i d? án vui lòng liên h?: Mr Quân 090 625 9596 nh?n thông tin chi ti?t.

” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “
Xem thêm: bán ??t n?n d? án, bán c?n h? chung c?

Tôi có 1 c?n h? t?i Royal City di?n tích 109m2, hospital 2 ng? c? b?n giá ?ã bao phí d?ch v? là 15 tri?u ??ng, case có th? th??ng l??ng.
Ngoài ra tôi c?ng có c?n 3 ng? ?? ?? giá cao h?n 1 chút là 20tr/tháng.

Ai có nhu c?u alo tôi theo s? ?i?n tho?i 090 625 9596 – Ph?m H?ng Quân

C?n h? Royal City 2 phòng ng? giá r?

Chính ch? cho thuê c?n h? chung c? cao c?p Hoàng Gia Royal City 2 phòng ng? (110m2) n?i th?t c? b?n ch? ??u t? bàn giao t?i tòa R2 Royal City: ?i?u hòa âm tr?n, pilule t? b?p, sickness hút mùi, b?p t?, ?ã l?p thêm rèm.

Giá thuê: 17 tri?u/tháng (?ã bao phí DV tòa nhà trong vòng 10 n?m).

Royal City 2 phòng ng?
Royal City 2 phòng ng?

Ngoài ra tôi còn có c?n h? Royal City 2 phòng ng? ngay t?i tòa R5 n?m trong khuôn viên r?t ??p, view vào phía trong qu?ng tr??ng, không khí s?ng trong lành, và có l? kh?i ph?i bàn v? ti?n ích c?a Royal: Vinschool, Vincom Mega Mall, b?nh vi?n ?a khoa Vinmec…. H? t?ng quy ho?ch ??ng b?, c?nh quan thoáng mát.

?ã làm gi?y t? pháp lý và s? t?m trú cho ng??i n??c ngoài thuê nhà.

Có th? setup full n?i th?t cao c?p cho thuê giá 18 tri?u/tháng.

Royal City 2 phòng ng?
Royal City 2 phòng ng?

Các c?n h? di?n tích 2 phòng ng? t?i Royal City phù h?p v?i các gia ?ình t? 2 ??n 4 thành viên, ?ây c?ng là lo?i gia ?ình ph? bi?n nh?t hi?n nay. Nh?ng gia ?ình tr? th??ng có s? l??ng thành viên dao ??ng trong kho?ng này. Do ?ó lo?i c?n h? 2 phòng ng? này r?t ???c ?a chu?ng hi?n nay.

Hi?n nay d? án Royal City ?ang m? bán r?t nhi?u c?n h? chung c? v?i các lo?i di?n tích khác nhau và phù h?p v?i s? l??ng phòng ng?. Tuy nhiên lo?i c?n h? chung c? 2 phòng ng? là lo?i thu hút khách hàng nh?t hi?n nay. ?a s? khách hàng tìm mua và thuê nhà chung c? Royal City 2 phòng ng? này.

Liên h? tr?c ti?p: 090 625 9596 Ph?m H?ng Quân ?? ???c t? v?n và có giá t?t nh?t (mi?n trung gian).

Xin c?m ?n !

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ