Giá bán chung cư Vinhomes Metropolis Liễu Giai

Khu vực ,
Giá : Thỏa thuận Diện tích m2

Thông tin mô tả

Giá bán chung cư Vinhomes Metropolis Liễu Giai

C?n h? chung c? Royal City 72 Nguy?n Trãi, more about here 2 phòng ng?

Cho thuê c?n h? chung c? royal, site tòa R2, viagra s?nh A, 90m2, 2pn, 2w, ??y ?? n?i th?t, khách gia ?ình ho?c cá nhân n??c ngoài ?u tiên thuê dài h?n.

Giá thuê 17tr/tháng.

C?n h? ban công ?ông Nam, thi?t k? 2 phòng ng? sáng, thoáng mát,

Khách hàng vui lòng liên h?: Ph?m H?ng Quân 090 625 9596

” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “

Xem thêm: cho thuê nhà riêng

Cho thuê c?n h? cao c?p tòa R1 Royal City

C?n cho thuê c?n h? chung c? Royal City, visit this site tòa R1, order t?ng 19, order di?n tích c?n h? 96m2, thi?t k? 2 phòng ng? sáng, 2wc, ?ã trang b? ??y ?? n?i th?t, giá cho thuê 16tr/tháng.

Khách hàng vui lòng liên h?: Ph?m H?ng Quân 090 625 9596

” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “

Xem thêm: cho thuê v?n phòng

C?n h? chung c? Royal City t?ng 20, medications 2 PN, store ?? ??, more about DT 114m2

C?n h? tòa R1, t?ng 20, di?n tích c?n h? 114m2, thi?t k? 2 phòng ng? sáng, 2wc, ?ã trang b? ??y ?? ?? n?i th?t, hi?n ?ang tr?ng, khách thuê vào ? ngay ???c, giá cho thuê 17 tr/tháng.

Khách hàng vui lòng liên h?: Ph?m H?ng Quân 090 625 9596

” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “

Xem thêm: cho thuê nhà riêng

Cho thuê c?n h? 2PN ?? ?? Royal City giá 19 tri?u

C?n h? tòa R2, discount t?ng 20 di?n tích 109m2, viagra thi?t k? 2 phòng ng?, troche 2wc, ?ã trang b? ?? ??, khách thuê vào ? ngay ???c, ban công ?ông nam, giá cho thuê 19tr/tháng.

Khách hàng vui lòng liên h?: Ph?m H?ng Quân 090 625 9596

” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “

Xem thêm: cho thuê v?n phòng

Ch? nhà cho thuê c?n h? Royal City tòa R6 3 PN, view ?? ??

C?n cho thuê c?n h? chung c? Royal City, buy information pills tòa R6, t?ng 19.

Di?n tích 103m2, thi?t k? 3 phòng ng? sáng, 2wc, ?ã thi?t k? trang b? ??y ?? n?i th?t m?i 100%, giá cho thuê 20tr/tháng.

Khách hàng vui lòng liên h?: Ph?m H?ng Quân 090 625 9596

” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “

Xem thêm: cho thuê c?n h? chung c?

Vinhomes Metropolis hay Vinhomes Li?u Giai?

T?NG QUAN D? ÁN

 • Tên d? án:  Vinhomes Metropolis
 • ??a ch?: 29 Li?u Giai, rx Ba ?ình, Hà N?i
 • Ch? ??u t?: T?p ?oàn Vingroup
 • Công ty thi?t k?: Công ty thi?t k? Atkins (??n v? hàng ??u th? gi?i)
 • Nhà th?u xây d?ng:  Delta – Coteccons
 • Di?n tích ??t d? án: 35.500 m2
 • Quy mô d? án: g?m T? h?p V?n phòng – TTTM – chung c? cao c?p
 • Khu tr??ng h?c liên c?p: 14.999m2
 • Khu tr??ng m?m non: 3.888m2
 • Di?n tích xây d?ng :  45% di?n tích
 • T?ng s? :  1500 c?n h? cao c?p
 • Qu?n th?: Bao g?m  2 tòa tháp cao 45 t?ng +  1 tòa tháp cao 41 t?ng
Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

Ti?p n?i nh?ng d? án b?t ??ng s?n ??ng c?p nh?: Times City, Royal City, Vinhomes Nguy?n Chí Thanh, Vinhomes Tân C?ng…

Vinhomes Metropolis Li?u Giai ???c ch?t l?c nh?ng tinh túy c?a các d? án tr??c ?ó. ?u ?i?m n?i b?t trong thi?t k? t?i ?a hóa không gian s?ng thiên nhiên,…

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

TI?N ÍCH D? ÁN VINHOMES LI?U GIAI

V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i v? v? trí, Vinhomes Li?u Giai ?áp ?ng m?i nhu c?u v? m?t cu?c s?ng hoàn h?o c?a c? dân thông qua m?t lo?t nh?ng ti?n ích công c?ng ??y ?n t??ng nh?: B?nh vi?n, tr??ng h?c, trung tâm th??ng m?i, khu vui ch?i gi?i trí cho c? gia ?ình,….

Khách hàng vui lòng liên h?: Ph?m H?ng Quân 090 625 9596

Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596
Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596

” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “

Xem thêm: cho thuê nhà riêng
T?NG QUAN D? ÁN

 • Tên d? án:  Vinhomes Metropolis
 • ??a ch?: 29 Li?u Giai, page Ba ?ình, drugs Hà N?i
 • Ch? ??u t?: T?p ?oàn Vingroup
 • Công ty thi?t k?: Công ty thi?t k? Atkins (??n v? hàng ??u th? gi?i)
 • Nhà th?u xây d?ng:  Delta – Coteccons
 • Di?n tích ??t d? án: 35.500 m2
 • Quy mô d? án: g?m T? h?p V?n phòng – TTTM – chung c? cao c?p
 • Khu tr??ng h?c liên c?p: 14.999m2
 • Khu tr??ng m?m non: 3.888m2
 • Di?n tích xây d?ng :  45% di?n tích
 • T?ng s? :  1500 c?n h? cao c?p
 • Qu?n th?: Bao g?m  2 tòa tháp cao 45 t?ng +  1 tòa tháp cao 41 t?ng
Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

Trên tuy?n ???ng Kim Mã và Li?u Giai huy?t m?ch v?i t? h?p khách s?n 5 sao, prescription trung tâm th??ng m?i hi?n ??i Lotte Center 50m, khách s?n Daewoo 150m. Trong lòng trung tâm c?a trung tâm tr??ng qu?c t? hn 30m, THCS & THPT th?c nghi?m 100m, tr??ng qu?c t? RMT 200m.

Bên c?nh khu ngo?i giao ?oàn v?i hàng lo?t các ??i s? quán l?n ??i s? quán Nh?t 20m, ??i s? quán Argentina 200m, ??i s? quán Hàn Qu?c 3,5km, ??i s? quán Ph?n Lan 4km, ??i s? quán Pakistan 20m, ??i s? quán Úc 400m.

Ng? tr? t? h?p Vinhomes Metropolis sang tr?ng th?i th??ng hàng ??u v?i 3 tòa c?n h? siêu ??ng c?p, cùng v?n phòng hi?n ??i, trung tâm th??ng m?i sang tr?ng và tr??ng h?c uy tín. Vinhomes Metropolis mang trong mình s? m?nh ki?n t?o ??ng c?p c?a m?t d? án tr?ng ?i?m t?i v? trí TH? ?Ô C?A TH? ?Ô.

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

Ti?p n?i chu?i b?t ??ng s?n thành công c?a nh?: Royal, Times City, Vinhomes Nguy?n Trí Thanh,Vinhomes Gardenia …Ch? ??u t? Vingroup l?i ti?p t?c ??a ra th? tr??ng b?t ??ng s?n v?i h?ng m?c chung c? siêu sang, siêu cao c?p, v?i n?i th?t thông minh, thi?t k? hoàn h?o vào quý 1 2016, d? án mang tên Vinhomes Li?u Giai ( Vinhomes Central Palace). V?i ý t??ng t? nh?ng d? án thành công tr??c ?ó trên th? tr??ng VinGroup ?ang mu?n t?o ra m?t không gian s?ng hoàn h?o, ??ng c?p v??t tr?i h?n b?t k? d? án nào vào d? án Vinhomes Li?u Giai, có th? nói t?t c? các d? án b?t ??ng s?n c?a Vingroup luôn mang t?m vóc qu?c t?, th?t s? là nh?ng hình m?u ??ng c?p cho b?t k? ??i th? nào.

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

V?i t?m nhìn ?ô th? hóa nhanh chóng cho toàn b? lãnh th? Vi?t Nam,Vingroup luôn t?o ra nh?ng s?n ph?m gói ch?n dòng ??i c?a m?t cá nhân t? lúc sinh ra ??n lúc không còn trên cõi ??i này.

Hãy g?i ngay 0988818188 n?u nhà ??u t?,??u c?, ng??i mua nhà mu?n tìm hi?u thông tin v? d? án Vinhomes Central Palace t?i 29 Li?u Giai ?? ???c t? v?n và c?p nh?t nhanh nh?t,t?t nh?t thông tin v? mua bán Vinhomes Li?u Giai.

Khách hàng vui lòng liên h?: Ph?m H?ng Quân 090 625 9596

” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “

Xem thêm: Bán c?n h? chung c?

S?c lôi cu?n h?p d?n không th? ch?i t? c?a Vinhomes Li?u Giai

B?n ?ã bao gi? ngh? ??n vi?c mua m?t c?n h? t?i v? trí ??p nh?t c?a Th? ?ô? Tìm hi?u v? nh?ng l?i th? c?a cu?c s?ng t?i ?ó và ??u t? vào m?t c?n h?  hi?n ??i ??m b?o an ninh cho toàn th? gia ?ình b?n ? thành ph? mà nhi?u ng??i ?ã g?i là m?t trong nh?ng n?i t?t nh?t ?? s?ng t?i Hà N?i. C?n h? h?ng sang ?ã ???c kh?ng ??nh th??ng hi?u Vinhomes ti?p t?c chu?n b? cho ra m?t c?n h? h?ng sang Chung c? Vinhomes li?u giai ( Vinhomes Metropolis) t?i 29 li?u giai- Q. Ba ?ình- Hà N?i.

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai
 1. VINHOMES LI?U GIAI HÀ N?I

Chung C? Vinhomes Li?u Giai  (Vinhomes Metropolist) ?ã ???c th?a h??ng và ch?t l?c nh?ng tinh túy c?a các d? án tr??c ?ó nh?ng s? n?i b?t ???c th? hi?n qua s? t?i ?u di?n tích s?ng và ??ng b? c? s? h? t?ng r?ng rãi và h?n h?t ?ó là d?ch v? qu?n lý c?n h? sau bán hàng nên sau khi nh?n nhà c?n h? c?a nhà b?n luôn luôn ???c ch?m chút ??n cành cây ng?n c? và lúc nào c?ng m?i th?c s? tôi khó có th? di?n t? ???c.

Khu ?ô th? Vinhomes Li?u Giai có 3 m?t ti?n l?n Li?u Giai, visit Kim Mã và Nguy?n Chi Thanh n?m ??i di?n tòa Lotte g?n ??i s? quán Nh?t B?n thu?n l?i ?i lên ph? c? và cách H? Tây ch?a ??y 5 phút ch?y xe.

2. TI?N ÍCH C?NG ??NG VINHOMES LI?U GIAI

Vinhomes Li?u Giai ?áp ?ng t?t nh?t m?i nhu c?u c?a m?t cu?c s?ng hoàn h?o ??i v?i các c? dân t??ng lai nh? tr??ng h?c qu?c t? Vinschool, for sale trung tâm th??ng m?i, approved B?nh vi?n vimec, Siêu th? Vinpro bãi ??u xe ….Nh?ng d?ch v? mua s?m ?n u?ng ti?p ?ãi b?n bè ??u ? trong tòa nhà b?n không ph?i ?i ?âu xa và ?i?u ??c bi?t h?n c? là tr? em có th? ?i b? t?i tr??ng.

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

3.THI?T K? HI?N ??I

Khi b?n ??t chân ??n v?i Khu ?ô th? Vinhomes Li?u Giai  là: 5 tòa
–  Khu c?n h? g?m 3 tòa tháp hùng v?: Trên 1000 c?n h?  có h? th?ng vinchool liên c?p
–  Tòa M1 cao 41 t?ng, M2 và M3 cao 45 t?ng
– ?v thi?t k? Ackin ( tk landmark 81 ? center park)
– C? c?u: M?i tòa g?m 4 t?ng n?i, các c?n h? b?t ??u ? t? t?ng 5. M?t ?? dân c? khá th?p, t? 13 ??n 15 c?n/ sàn v?i di?n tích ?a d?ng cùng thi?t k? c?n h? v?i di?n tích t?i ?u:
– C?n 1 phòng ng? di?n tích t?  54.1 ??n 54.6m2. ( C?N S? 4 ( BAN CÔNG TB) – C?N S? 11 (BAN CÔNG ?N)
– C?n 2 phòng ng? di?n tích thông th?y t? 70 m2 ??n 85 m2.
– C?n 3 phòng ng? t? 95m2 – 120m2.
– C?n 4 phòng ng? ( C?N S? 10) duy nh?t di?n tích 146.9 m2. Logia H??ng ?ông B?c – H??ng ban công ?ông Nam View t?t c? các h?.

-11 c?n Sky Villa ? t?ng 44 ( có 5 c?n Sky Villa ) và 45 ( có 6 c?n Sky Villa)  c?a tòa M3 – M2 : Trong ?ó có DUY NH?T 4 C?N có b? b?i VIEW H? TÂY.

–  Penthouse (T?i T?ng 41 ) có 5 c?n di?n tích t? 223.9 – 284.4 m2 .

– M?t ?? c?n h?: 13 c?n/ 1 sàn
– M?t ?? thang máy :10 thang máy
– View: h? tây, h? th? l?, h? ng?c khánh, h? gi?ng võ.

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

Khách hàng vui lòng liên h?: Ph?m H?ng Quân 090 625 9596

” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “

Xem thêm: cho thuê c?n h? chung c?

Giá bán chung c? Vinhomes Metropolis Li?u Giai

Vinhomes Metropolis Li?u Giai n?m t?i s? 29 Li?u Giai – Qu?n Ba ?ình-Hà N?i. V?i v? trí trung tâm k?t n?i giao thông thu?n ti?n qua nh?ng con ph? chính c?a th? ?ô Hà N?i.

?  Cách H? Tây: 800 m.

?  Di chuy?n d? t?i Sân bay  N?i Bài.

?  K?t n?i thu?n ti?n Qu?c l? 1A, viagra 40mg 1B, vành ?ai 3

?  Th?a h??ng ti?n ích ??ng b? xung quanh Trung tâm Hà n?i.

?  G?n nhi?u tr??ng ??i h?c l?n: ?H Lu?t, ?H Ngo?i Th??ng, H?c vi?n Ngo?i Giao, H?c vi?n Hành Chính…

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

Ch? ??u t?: VINGROUP

??n v? thi?t k?: ATKINS
Tên d? án: Vinhomes Metropolis
V? trí: 29 Li?u Giai, Ba ?ình, Hà N?i, Vi?t Nam

Quy Mô D? Án Vinhomes Metropolis Li?u Giai

T? h?p V?n phòng – TTTM – chung c? cao c?p
Di?n tích khu ??t : 35.075m2 (M?t ?? 45% di?n tích )
Lo?i hình: T? h?p chung c? cao c?p, trung tâm th??ng m?i, d?ch v?.
Quy mô: Qu?n th? bao g?m 3 tòa chung c? và 2 tòa v?n phòng cao 40-45 T?ng.
Các lo?i c?n h?: 1-4 Phòng ng? diên tích 53m2 – 149m2
Ti?n ích: Tr??ng liên c?p Vinschool,Phòng khám Vinmec,B? b?i 4 mùa,Trung tâm Th??ng M?i,Sân th? thao…

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

Khách hàng vui lòng liên h?: Ph?m H?ng Quân 090 625 9596

” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “

Xem thêm: cho thuê nhà tr?, phòng tr?

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

 • Địa chỉ ,
 • Loại bất động sản
 • Hướng
 • Số phòng ngủ khong-xac-dinh
 • Dự án
 • Ngày đăng tin 31-05-2016
 • Tình trạng Đang giao dịch

Thông tin liên hệ