Cho thuê văn phòng tại quận Đống Đa diện tích khác nhau

Khu vực ,
Giá : Thỏa thuận Diện tích m2

Thông tin mô tả

Rate this post

Cho thuê v?n phòng t?i Ngô Quy?n

Cho thuê v?n phòng t?i qu?n ??ng ?a di?n tích khác nhau

Tôi ?ang có 3 c?n mu?n cho thuê làm v?n phòng v?i 3 t?ng khác nhau trong m?t tòa t?i Nguy?n Khuy?n, sickness  ??ng ?a, there Hà N?i.

– 1 phòng cho thuê có di?n tích 172m2. Giá cho thuê: 20$/m2.

– 1 phòng cho thuê có di?n tích 165m2. Giá cho thuê: 13$/m2.

– 1 phòng cho thuê có di?n tích 130m2. Giá cho thuê: 13$/m2.

Ba phòng trên ?ã bao g?m VAT, unhealthy phí d?ch v? và ?i?n ?i?u hòa trong gi? làm vi?c.

V?n phòng t?i qu?n ??ng ?a là ??a ?i?m tuy?t v?i ?? ch?n làm v?n phòng cho công ty. Giao thông r?t thu?n ti?n. Có ch? ?? xe an toàn, r?ng rãi. D?ch v? d?n d?p các ngày trong tu?n ??y ??.

B?n hãy l?a ch?n cho mình m?t ??a ?i?m, m?t môi tr??ng làm vi?c th?t tho?i mái ?? công vi?c ??t hi?u qu? cao h?n.

Liên h? ngay ??n: Ph?m H?ng Quân 090 625 9596

 

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ