Cho thuê căn hộ vinhomes nguyễn chí thanh giá rẻ nhất

Khu vực ,
Giá : Thỏa thuận Diện tích m2

Thông tin mô tả


Thông tin mô t?

Phòng d? án chung c? cao c?p Vinhomes 54A Nguy?n Chí Thanh xin thông báo! Hi?n t?i các c? dân ?ã b?t ??u v? ? r?t nh?n nh?p, order buy bên c?nh ?ó có nh?ng gia ?ình vì nh?ng thay ??i k? ho?ch n?i ? nên mu?n bán chung c? c?a gia ?ình v?i các lo?i chung c? 2 và 3 phòng ng?.
Giá bán t?t nh?t có th??ng l??ng v?i chính ch? nhà.
Chúng tôi là c?u n?i giúp các anh ch? ?ang có nhu c?u tìm mua chung c? ? ?ây g?p ???c v?i ch? nhà và có th? l?a ch?n ???c chung c? phù h?p cho gia ?ình mình.
M?i thông tin chi ti?t xin vui lòng liên h? qua s? hotline: Ph?m H?ng Quân 090 625 9596 ?? ???c h? tr?.
Xin c?m ?n!
” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “
Xem thêm: báo giá c?n h? vinhomes nguy?n chí thanh

Thông tin mô t?

Gia ?ình tôi không có nhu c?u s? d?ng nên mu?n chuy?n nh??ng l?i chung c? s? 12B t?ng 23 c?n h? cao c?p Vinhomes s? 54A Nguy?n Chí Thanh.
Chung c? g?m có: 3 phòng ng? + 3 WC, rx di?n tích 137m2 h??ng ra h? chùa Láng và h? Ng?c Khánh.
H??ng c?a vào tây nam. Giá bán 9, this 6 t?
M?i thông tin liên h?: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596
” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “
Xem thêm: 4 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh

Cho thuê c?n h? vinhomes nguy?n chí thanh giá r? nh?t

Cho thuê c?n h? 2 bu?ng ng? trong tòa nhà v?a m?i ?i vào ho?t ??ng. C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh, prescription Hà N?i.

C?n h? ?ã ???c trang b? nôi th?t ??y ?? nh? sofa, máy gi?t, gi??ng t?…

C?n h? n?m trên t?ng cao nên vô cùng thoáng mát và yên t?nh.

C?n h? ???c thi?t k? v?i phòng khách nhi?u ánh sáng cùng v?i ban công r?ng.

Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Cho thuê c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh, có ban công h??ng ?N, c?a h??ng TB.
DT: 86.6 m2, t?ng trung, g?m 2 PN, 2 tolet, cã phòng ??u có ánh sáng.
N?i th?t ??y ?? : t?, ?i?u hòa, t? b?p, b?p t?…

 

Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Tòa nhà có nhi?u ti?n ích cao c?p cùng v?i h? th?ng mua s?m cùng v?i siêu th? xung quanh.

D? án Cho thuê c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh – Hà N?i ???c xây d?ng trên di?n tích 13.039 m2, g?m 2 tòa cao ?c 30 t?ng: Tháp c?n h? h?ng sang và Tháp v?n phòng h?ng A. Các c?n h? tr?i d?c t? t?ng 7 ??n t?ng 30, n?m trên kh?i ?? g?m 6 t?ng trung tâm th??ng m?i – d?ch v?, ??i siêu th? t?i h?m B1 và 5 t?ng h?m ?? xe cùng nhi?u ti?n ích khác ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a c? dân.

Khu c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh – Hà N?i g?m 378 c?n h? h?ng sang mang c?m h?ng tân c? ?i?n lãng m?n, k?t h?p v?i nh?ng ???ng nét ki?n trúc ngo?i th?t mang phong cách t?i gi?n, nhi?u m?t thoáng và c?a s? r?ng t?i t?t c? các phòng ng?, ??m b?o cung c?p ánh sáng t? nhiên c?ng nh? ??i l?u không khí hoàn h?o cho c? c?n h?. Các c?n h? ???c thi?t k? ?a d?ng, di?n tích t? 54m2 ??n 170m2 và có t? 1 ??n 4 phòng ng?, ???c b? trí h?t s?c khoa h?c nh?m t?i ?a hóa công n?ng s? d?ng, mang ??n m?t không gian s?ng ti?n nghi và tho?i mái. ??c bi?t, các c?n h? t?i t?ng 7 c?a tòa tháp s? có không gian hoàn h?o h?n v?i ph?n sân v??n xanh mát ??c ?áo.

Giá: 22 tri?u/ tháng
LH: 090 625 9596 – Ph?m H?ng Quân

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ