Cho thuê căn hộ giá rẻ tại Vinhomes 54 Nguyễn Chí Thanh Đống Đa

Khu vực ,
Giá : Thỏa thuận Diện tích m2

Thông tin mô tả

Rate this post

Vinhomes Li?u Giai

Thông tin mô t?

1. ??n v? phân ph?i chính th?c c?a T?p ?oàn Vingroup.
• Tên d? án: Vinhomes (Metropolis) Li?u Giai.
• ??a ch?: 29 Li?u Giai, here Ba ?ình, price Hà N?i (??i di?n tòa nhà Lotte).
• Ch? ??u t?: T?p ?oàn Vingroup.2. Thi?t k? D? án:
D? án Vinhomes Li?u Giai d? ki?n xây d?ng 3 tòa c?n h? v?i kho?ng 1.550 c?n, website like this 2 tòa v?n phòng cao 45 t?ng.
3 tòa c?n h? Vinhomes Li?u Giai ???c chia là 2 lo?i:
2 tòa c?n h? ???c xây d?ng 43 t?ng (9 c?n trên 1 sàn).
1 tòa c?n h? ???c xây d?ng 45 t?ng (13 c?n trên 1 sàn).
Các lo?i chung c? ???c thi?t k?:
Lo?i 1: C?n 1 phòng ng? di?n tích 53m2 – 58m2.
Lo?i 2: C?n 2 phòng ng? di?n tích kho?ng 70m2 – 85m2.
Lo?i 3: C?n 3 phòng ng? di?n tích kho?ng 95m2 – 120m2.
Lo?i 4: C?n 4 phòng ng? di?n tích kho?ng 135m2 tr? lên.
H??ng c?n h?:
– H??ng B?c view H? Tây.
– H??ng Nam view h? Gi?ng Võ và h? Ng?c Khánh.
– H??ng tây view công viên th? l?.

Liên h? anh Quân: 090 625 9596

Xem thêm: cho thuê c?n h? chung c?, bán nhà riêng
” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “

Thông tin mô t?

Vui lòng liên h? hotline: 090 625 9596 ?? nh?n t? v?n ??y ?? và chính xác nh?t.

Thông tin d? án:
Thi?t k?: 3 tòa tháp (41-45 t?ng), pharmacy t?ng s? 1300 c?n. M?i tòa g?m 4 t?ng n?i, các chung c? b?t ??u ? t? t?ng 5. M?t ?? dân c? khá th?p, t? 13 ??n 15 c?n/sàn v?i di?n tích ?a d?ng cùng thi?t k? chung c? v?i di?n tích t?i ?u:
C?n 1 phòng ng?, di?n tích t? 45m2, 51m2 và 64m2.
C?n 2 phòng ng? di?n tích thông th?y t? 67m2 ??n 93m2.
C?n 3 phòng ng? di?n tích t? 112m2 – 134m2.
C?n 4 phòng ng? di?n tích t? 170m2.
Penthouse t? 400m2. M?i tòa có 4 c?n PH, t?t c? ??u có sân v??n.

?u ?i?m n?i tr?i c?a thi?t k? chung c? t?i Vinhomes Metropolis 29 Li?u giai là v?a có lô gia ph?i ?? kín ?? gi? c?nh quan chung c?a c? tòa nhà l?i v?a có ban công ?áp ?ng s? thích c?a khách hàng.
– 100% các phòng ng? luôn tràn ng?p ánh sáng t? nhiên và b?o ??m s? ??i l?u không khí.
– 100% các chung c? ??u có ban công/lôgia riêng.
– 70% s? chung c? có view h?.

M?i thông tin quý khách hàng vui lòng liên h? anh Quân: 090 625 9596

Xem thêm: bán nhà bi?t th?, bán ??t
” Delta là công ty môi gi?i t?t nh?t Vincom “

Cho thuê c?n h? giá r? t?i Vinhomes 54 Nguy?n Chí Thanh ??ng ?a

C?n h? hi?n ??i v?i di?n tích 86m2 g?m 2 phòng ng? và 2 phòng t?m, healing n?i th?t hi?n ??i và sang tr?ng, more about ?? dùng ???c trang b? tiên ti?n nh?t nh? t? b?p hi?n ??i, smart tivi, t? l?nh, máy gi?t, lò vi sóng, t? b?p …

C?n h? có ban công r?ng nhìn vào trung tâm thành ph?, ánh sang t?t, thoáng gió. ??c bi?t, c?n h? thu?c Vinhome có trình ?? dân trí cao, yên t?nh, bãi ?? xe r?ng rãi, h? th?ng thang máy ti?n l?i, an ninh nghiêm ng?t 24/24…

Khu th? thao và rèn luy?n s?c kh?e: G?m b? b?i b?n mùa mái kính ngoài tr?i ??u tiên t?i Hà N?i, phòng t?p gym hi?n ??i, spa, sân ch?i… s? góp ph?n nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng và không gian s?ng cho c? dân.
Trung tâm th??ng m?i và Khu ?m th?c, vui ch?i, gi?i trí hi?n ??i tr?i d?c t? t?ng 1 ??n t?ng 6 và ??i siêu th? t?i h?m B1 theo tiêu chu?n c?a h? th?ng TTTM mang th??ng hi?u Vincom Center g?m các lo?i hình mua s?m – vui ch?i gi?i trí nh? Nhà hàng Á – Âu sang tr?ng; R?p chi?u phim; Khu vui ch?i gi?i trí Vinplearlland Games… s? mang t?i cho c? dân và khách hàng phong cách mua s?m và gi?i trí thú v?.

Ch? v?i 1150$ /1 tháng là b?n có th? sinh s?ng trong môi tr??ng tiên ti?n, hi?n ??i này;

Hãy Liên h? : 090 625 9596 – Ph?m H?ng Quân ?? bi?t thêm chi ti?t.

” Delta group – nhà môi gi?i s? 1 Vincom Bà Tri?u 2015 “

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ