Cho thuê căn hộ chung cư full đồ Times City

Giá : 16 Triệu Diện tích m2

Thông tin mô tả

Rate this post

Cho thuê chung c? t?i Times City, sick c?n h? tòa T3 Times City 1 phòng ng?, decease 2pn, story 3pn.. Có lo?i ?? ?? và không ??. V?i lo?i không ?? thì ?ã có ?? c? b?n C?T nh? t? b?p, thi?t b? b?p, thi?t b? WC.

V?i giá thuê phòng r?t h?p lý, làm vi?c chuyên nghi?p.

???c h??ng các ?u ?ãi: Mi?n phí 10 n?m phí d?ch v?. Mi?n phí b?i t?i b? b?i b?n mùa 4000m2, mi?n phí sân t?p th? thao, Sân bóng, sân tenis, sân c?u lông, sân bóng r?, khu vui ch?i c?a tr? em. Nhi?u ?u ?ãi t?i h? th?ng tr??ng h?c liên c?p t? m?m non ??n c?p 3.

Trung tâm th??ng m?i mua s?m, ??i siêu th? Ocean Mart – Th?c ph?m t??i, s?ch và giá r? nh? ch? V?nh Tuy.

B?nh vi?n Vinmec tiêu chu?n qu?c t? 5 sao, salon tóc Bella, nhà thu?c, siêu th? K-Mart ….

Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và ch?n phòng: Ph?m H?ng Quân 090 625 9596
Cho thuê c?n h? Vinhomes Times City 458 Minh Khai giá r? nh?t, pilule an ninh t?t nh?t, physician ti?n ích 5 sao, this site b? b?i 4 mùa…

Chúng tôi cam k?t ph?c v? khách hàng, nhanh nh?t, t?n tình, chu ?áo “s? hài lòng c?a khách hàng là m?c tiêu c?a chúng tôi”.

B?ng giá c?n h? cho thuê Vinhomes Times City 2016.

D?ch v? Vinhomes:

Quý khách thuê chung c? Times City có th? h??ng toàn b? d?ch v? 5 sao Vinhomes ph?c v? các tòa nhà ngoài ra còn ???c.

Mi?n phí qu?n lý d?ch v? 10 n?m.

Mi?n phí b?i t?i b? b?i b?n mùa 4000m2, mi?n phí sân t?p th? thao.

H? th?ng tr??ng h?c liên c?p t? m?m non ??n c?p 3.

Trung tâm th??ng m?i mua s?m, ??i siêu th? Ocean Mart – th?c ph?m t??i, s?ch và giá r? nh? ch? V?nh Tuy.

B?nh vi?n Vinmec tiêu chu?n qu?c t? 5 sao, salon tóc Bella, nhà thu?c, siêu th? K- Mart …Có quá nhi?u l?i ích cho khách thuê t?i ?ây, v??t tr?i so v?i các khu xung quanh!

H? tr? khách hàng:

– T? v?n toàn b? th? t?c trong su?t quá trình thuê, th? c? dân, t?m trú t?m v?ng, th? t?c cho ng??i n??c ngoài c?ng nh? các gi?y t? liên quan khi thuê c?n h?.

Liên h?: 090 625 9596 Ph?m H?ng Quân
Chúng tôi chuyên cho thuê c?n h? chung c? cao c?p Royal City giá t?t nh?t th? tr??ng, price chi? t? 13 tri?u/tháng, more about di?n tích t? 55-400 m2. LH: 090 625 9596

– Mi?n 100% phí cho khách hàng.

– Khách thuê ???c xem tr?c ti?p c?n h?, làm vi?c chính ch?.
– H? tr? t? v?n v? pháp lý và th? t?c trong su?t th?i gian thuê nhà.

– S? d?ng ti?n ích 5* t?i khu chung c? tòa R5 Royal City: B? b?i l?n ngoài tr?i, b? b?i b?n mùa trong nhà, sân tennis – c?u lông – bóng r?, sân t?p th? d?c ngoài tr?i…

*Thi?t k? c?n h? g?m: 01 PN (duy nh?t ? R6), 02 PN, 03 PN  và 04 PN (??i gia ?ình – tòa R6, R3).

*Trang thi?t b? ?i kèm c?n h?, có 02 l?a ch?n:

– ?? c? b?n: Sàn g?, ?i?u hòa âm tr?n, b?p ?i?n t?, hút mùi, h? t? b?p, rèm c?a, h? th?ng ?èn chi?u sáng….

– ?? ?? n?i th?t: ?? c? b?n trên và thêm – ti vi, t? l?nh, máy gi?t, gi??ng, ??m, ?èn chùm, dàn ph?i thông minh, …

??i v?i các c?n h? này, ngoài vi?c ?i xem tr?c ti?p, khách thuê s? ???c cung c?p hình ?nh th?c t? c?a c?n h? tr??c qua email, viber, zalo… ?? ti?n cho vi?c ch?n c?n.

Liên h? tr?c ti?p ??n: 090 625 9596 Ph?m H?ng Quân ?? có giá t?t
Gia ?ình không có nhu c?u ?, order c?n cho thuê c?n h? ? Times City. C?n h? này n?m ? tòa T18 Times City, viagra order c?n góc ?ông Nam.

Thông tin c?n h?.

+ Di?n tích 115m2.

+ Thi?t k? 3pn có ánh sáng t? nhiên.

+ 2wc, nhà còn m?i.

+ N?i th?t c? b?n c?a ch? ??u t?, nhà ?ã có rèm.

Giá cho thuê 17 tr/tháng. Gia ?ình ch? ti?p khách có nhu c?u thuê th?c s?. Mi?n trung gian.

Liên h? tr?c ti?p ??n: 090 625 9596 Ph?m H?ng Quân ?? có giá t?t nh?t
Cho thuê chung c? Times City.

Gia ?ình chúng tôi có c?n h? t?i tòa T17 Times City có di?n tích 53m2 không có nhu c?u ?, drug c?n cho thuê l?i.

+ N?i th?t c? b?n c?a ch? ??u t?.

+ Nhà còn m?i, ban công h??ng B?c, t?ng trung.

+ Thi?t k? 1 PN, 1Wc

Giá thuê 11tr/tháng, không ??. Gia ?ình ch? ti?p khách có thi?n chí th?c s?, c?n nhà ?? ?. Không ti?p trung gian.

Liên h? xem nhà: 090 625 9596 Ph?m H?ng Quân
Thông tin mô t?:

+ Di?n tích: 115m2.

+ Di?n tích s? d?ng: 115m2, troche ban công h??ng: B?c, approved C?a h??ng: Nam.

+ C?n h? n?m trên t?ng 15 Mát m?, không khí trong lành, n?m trong khu ?ô th? Times City hi?n ??i và sang tr?ng b?c nh?t ? Hà N?i.

B? trí:

+ C?n h? tòa T18 Times City này có 3 phòng ng? ??u có c?a s?, 1 phòng khách r?ng rãi, c?a s? l?n, 1 phòng b?p có k? b?p t? b?p ti?n nghi, 2 nhà v? sinh v?i b?n t?m kính sang tr?ng,

+ Nhà nguyên b?n ch? ??u t?, sàn g?.

Ti?n ích xung quanh:

– Khu vui ch?i, trung tâm th??ng m?i Times City, cách ti?n ích: B? b?i, phòng t?p th? thao, … B?nh vi?n Vinhomes, tr??ng h?c ….

– T?ng h?m g?i xe, b?o v? 24/24.

– Mi?n phí 10 n?m d?ch v? qu?n lí chung c?.

– Giá cho thuê c?n h?: 18 tri?u/tháng. ??t c?c ch? v?i 1 tháng ti?n nhà!

Liên h?: 090 625 9596 Ph?m H?ng Quân
Cho thuê c?n h? t?i Times City, purchase 2 phòng ng?, full n?i th?t khách ch? vi?c xách vali vào ?, thi?t k? hi?n ??i, không gian khoáng ??t. C?n t?ng cao, tòa T10 Times City view tuy?t ??p giá h?p lý 16tr/th.

Mi?n phí 10 n?m phí d?ch v?. Mi?n phí b?i t?i b? b?i b?n mùa 4000m2, mi?n phí sân t?p th? thao, sân bóng, sân tenis, sân c?u lông, sân bóng r?, khu vui ch?i c?a tr? em. Nhi?u ?u ?ãi t?i h? th?ng tr??ng h?c liên c?p t? m?m non ??n c?p 3.

Trung tâm th??ng m?i mua s?m, ??i siêu th? Ocean Mart – Th?c ph?m t??i, s?ch và giá r? nh? ch? V?nh Tuy.

B?nh vi?n Vinmec tiêu chu?n qu?c t? 5 sao, Salon tóc Bella, nhà thu?c, siêu th? K-Mart ….

Liên h?: 090 625 9596 Ph?m H?ng Quân

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ