Cho thuê căn 2412 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh

Khu vực ,
Giá : Thỏa thuận Diện tích 109 m2

Thông tin mô tả

Cho thuê căn 2412 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh

2905 Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Cho thuê c?n 2412 Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Giá không ??: 1.200$

Liên h?: A.Quân – 090.625.9596

Chính ch? c?n cho thuê c?n h? không ?? 2412 t?i Vinhomes Nguy?n Chí Thanh.

+ Di?n tích: 109m2 bao g?m 03 phòng ng?; 02WC; Phòng khách; Phòng b?p + Phòng ?n.

+ Không có ??

+ H??ng: ?ông B?c

+ View: H? Láng

C?n h? có h??ng ?ông B?c, no rx  View v? phía h? Láng nên c?n phòng s? r?t thoáng mát và ??y ?? ánh sáng t? nhiên khi?n cho b?n luôn ???c s?ng trong m?t không gian trong lành. ??c bi?t t?i Vinhomes Nguy?n Chí Thanh b?n s? ???c h??ng tr?n v?n nh?ng d?ch v? t?t nh?t; không gian s?ng lành m?nh nh?t.

 

Chi ti?t c?n h? 16 Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
Chi ti?t c?n h? 16 Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

M?t s? thông tin v? chung c? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh.

Ch? ??u t?: Công ty c? ph?n b?t ??ng s?n Viettronics thu?c t?p ?oàn Vingroup

??n v? kinh doanh và qu?n lý: Công ty kinh doanh và qu?n lý b?t ??ng s?n Vinhomes – T?p ?oàn Vingroup

Di?n tích ??t toàn d? án: 13.039 m2

Lo?i hình phát tri?n:

  • Tòa c?n h? cao c?p
  • Trung tâm th??ng m?i
  • Tòa nhà v?n phòng h?ng A

Thông tin khu c?n h?:

  • S? l??ng: 378 c?n h?
  • Lo?i c?n h?: 1 – 4 phòng ng?
  • Di?n tích c?n h?: dao ??ng t? 54m2 ??n h?n 170m2
  • Thi?t k?: phong cách n?i th?t tân c? ?i?n, sang tr?ng
  • N?m kh?i công d? án: 2014
  • Hoàn thành: 2016

Vinhomes Nguy?n Chí Thanh – Hà N?i s? mang ??n m?t tiêu chu?n s?ng ??ng c?p v??t tr?i và hoàn h?o cho quý khách. T?i v?i Vinhomes Nguy?n Chí Thanh b?n s? không ch? là s?ng mà còn là ?? h??ng th? t?t c? nh?ng d?ch v? t?t nh?t bao g?m b? b?i b?n mùa; tr??ng h?c Vinschool….

M?i thông tin liên h?: 090.625.9596 – Ph?m H?ng Quân

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ