Cho thuê căn 1 PN, 2 PN, 3 PN Vincom Bà Triệu giá rẻ

Giá : Thỏa thuận Diện tích m2

Thông tin mô tả

Cho thuê căn 1 PN, 2 PN, 3 PN Vincom Bà Triệu giá rẻ

Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
C?n h? 132m2, dosage t?ng 19, this site c?n góc, tòa R1, ban công ?ông Nam, view b? b?i, v??n cây, n?i th?t ch? ??u t?, cho thuê dài h?n, giá 15 tr/tháng

Liên h? : A Quân 090 625 9596.

” Delta group – nhà môi gi?i s? 1 Vincom Bà Tri?u 2015 “

Xem thêm : C?n h? 2 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh

Xem thêm : C?n h? 3 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh

Báo giá c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Cho thuê c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh, Hà N?i, giá r? nh?t t? 1-4PN.

Xem thêm: – c?n 1 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh

– c?n 2 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh

– c?n 3 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh

– c?n 4 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh

Cho thuê c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh, Hà N?i giá r? nh?t t? 1-4 PN, DT t? 53-167m2, nhi?u ti?n ích d?ch v? t?i ?u ??t tiêu chu?n 5 sao c?a vinhomes. Hi?n nay Sàn b?t ??ng s?n Vinhomes ?ang có nhi?u c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh Hà N?i cho thuê.

Liên h? ?? ???c t? v?n ch?n c?n ?ng ý và xem nhà th?c t?:

??a ch?: 54A- ???ng Nguy?n Chí Thanh- Q. ??ng ?a- TP. Hà N?i.

Hotline: Ph?m H?ng Quân : 090 625 9596

C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

– V? ti?n ích d?ch v?: V?i ?? lo?i di?n tích khác nhau t? 1PN- 4PN t? 53m2-167m2, s?p ???c nh?n nhà vào tháng 12 n?m 2015. Quý khách ?i thuê c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh Hà n?i có th? t?n h??ng toàn b? d?ch v? 5 sao c?a Vinhomes ph?c v? c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh, Hà N?i v?i gói mi?n phí qu?n lý d?ch v? 10 n?m, mi?n phí b? b?i…

H? th?ng tr??ng h?c liên c?p t? m?m non và ti?u h?c ?áp ?ng ?? cho con em c? dân ?i h?c. Sân t?p th? d?c th? thao, trung tâm TM Vincom Mega Mall, ??i siêu th? VinMart– th?c ph?m t??i, s?ch và giá r?. Trung tâm ?i?n máy Vinpro ti?n ích, hi?n ??i nh?t, b?nh vi?n qu?c t? 5 sao Vinmec, Salon tóc, Nhà thu?c, s?nh Louge sang tr?ng …Có quá nhi?u l?i ích cho khách hàng thuê t?i ?ây, C?n h? chung c? cao c?p nh?t c?a Vinhomes, v??t tr?i so v?i các c?n h? chung c? xung quanh và ? hà n?i!

– V? n?i th?t: Cho thuê c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh Hà n?i nh? sau. C?n h? bàn giao có ?? N?i th?t cao c?p sang tr?ng và ??y ?? v?i h? th?ng chi?u sáng hi?n ??i, sàn g? công nghi?p nh?p kh?u châu âu, tr?n th?ch cao cao c?p, ?i?u hòa Âm tr?n 2 chi?u riêng t?ng cho phòng ng? và phòng khách. Phòng b?p có ??y ?? h? th?ng t? b?p trên và d??i, b?p t? Teka, ch?u r?a Inox teka, vòi r?a Toto hi?n ??i… H? th?ng báo cháy t? ??ng 2,5m có 2 vòi phun ?úng tiêu chu?n PCCC c?a tòa nhà, ?i?u hòa hành lang liên t?c ch?y và h? th?ng n??c nóng tòa nhà b?n mùa ??u t?m nóng.

C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

V? giá thuê c?n h?: t?i Vinhomes Nguy?n Chí Thanh, v?i ?a d?ng di?n tích cao c?p ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.

1. C?n h? 1 phòng ng?:
– Di?n tích là 53.3m2, giá thuê là 9-12tr/tháng không ??.
– Có ?? 1PN t? 14-17tr/tháng.

2. C?n h? 2 phòng ng?, di?n tích 86m2:
– Di?n tích là 86m2, giá thuê là 15-17tr/tháng không ??.
– Có ?? 1PN t? 18-21tr/tháng.

3. C?n h? 3PN di?n tích t? 109-137m2.
– Di?n tích là 3PN, giá thuê là 18-22tr/tháng không ??.
– Có ?? 3PN t? 25-27tr/tháng.
– Có nhi?u lo?i di?n tích 3PN ?? khách hàng l?a ch?n, giá thuê tùy theo h??ng và di?n tích.

4. C?n h? 4PN – 167m2 cho thuê t?i Vinhomes Nguy?n Chí Thanh:
– Di?n tích 4pn là 167m2, giá thuê là 25-30tr/tháng không ??.
– Có ?? 4PN t? 35-40tr/tháng.

Phòng ng? c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
Phòng ng? c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Trên là báo giá v? c?n h? chung c? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh Hà N?i.

Chúng tôi chuyên cho thuê c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh Hà N?i.

5. Liên h? v?i chúng tôi ?? ???c ch?n c?n ?ng ý và xem nhà ngay:
Hotline qu?n lý c?n h? và v?n phòng: 090 625 9596 – Ph?m H?ng Quân

” Delta group – nhà môi gi?i s? 1 Vincom Bà Tri?u 2015 “

Chính ch? cho thuê c?n 2 PN, viagra 40mg ?? ?? Royal City

C?n cho thuê chung c? Royal City, t?ng 15, tòa R5, DT chung c? 104m2, thi?t k? 2 PN, 2 v? sinh, trang b? ??y ?? ?? n?i th?t, giá cho thuê 18tr/tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà riêng

Cho thuê chung c? Royal City tòa R4, malady 2 phòng ng?

C?n h? tòa R4, nurse t?ng 20, DT chung c? 98m2, thi?t k? 2 PN, 2 v? sinh, ?ã trang b? ??y ?? n?i th?t, chung c? thi?t k? l?i hoàn toàn, giá cho thuê 17 tr/tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà m?t ph?

C?n h? chung c? t?ng trung tòa R2 Royal City Nguy?n Trãi

Chính ch? c?n cho thuê chung c? t?ng trung, cheap view ??p, cialis 40mg có 2 PN ? tòa R2 Royal City Nguy?n Trãi, side effects qu?n Thanh Xuân. DT s? d?ng chung c? 96m2, 2 PN, 2 phòng t?m, PK, h??ng ánh sáng h?p lý, không gian s?ng thoáng mát, có ??y ?? ??. Giá cho thuê 20 tri?u/tháng, ti?n ích hoàn h?o: Có tr??ng h?c qu?c t? Vinschool, b?nh vi?n Vinmec, TTTM, r?p chi?u phim,…..

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà tr?, phòng tr?
Cho thuê chung c? 2 PN, abortion ?? ?? ? tòa R6 Royal City, dosage Nguy?n Trãi. DT chung c? 79m2, 2 PN, 2 phòng t?m, PK và b?p + bàn ?n. N?i th?t ti?n nghi ???c trang b? ??y ??, h? th?ng ánh sáng, ?i?n n??c ?n ??nh, ti?n ích c?n h? hoàn h?o: Có b? b?i, sân vui ch?i, TTTM, tr??ng h?c Vinschool, ….

Giá cho thuê 19 tri?u/th (g?m phí qu?n lý).

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà riêng
Cho thuê chung c? Cao C?p tòa R2A Royal City – S? 72A Nguy?n Trãi, seek Qu?n Thanh Xuân, sildenafil Hà N?i.
C?n h? t?ng 24, pharm do không có nhu c?u ? ?ã ?? tr?ng 6 tháng, tuy nhiên ???c lau d?n th??ng xuyên, r?t s?ch s? và ng?n n?p.
N?i th?t hàng x?n, nh?p kh?u châu Âu.
Di?n tích: 105m2 – 2 phòng ng? – 2 v? sinh chung c? t?ng trung thoáng mát.
C?n h? ?ã ???c trang b? n?i th?t c? b?n ch? ??u t? + máy gi?t, t? l?nh: Tr?n th?ch cao, sàn g? nh?p kh?u Châu Âu, ?i?u hòa âm tr?n, t? âm t??ng, ?èn chùm, rèm c?a 2 l?p t? ??ng, thi?t b? t? b?p, b?p t?, b?n t?m n?m, …c?n h? ?ang tr?ng bàn giao nhà ngay. ?ã có th? t?c cho ng??i n??c ngoài thuê.
Giá cho thuê 18 tri?u/tháng ?ã có phí d?ch v? tòa nhà 10 n?m.
* Ký h?p ??ng tr?c ti?p chính ch?.
* Cam k?t: Mi?n phí 100% phí cho khách ?i thuê, t? v?n nhi?t tình và tìm ???c chung c? ?ng ý nh?t cho khách.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê c?n h? chung c?

C?n h? t?ng cao R5 Royal City cho thuê giá c?c kì h?p d?n

C?n h? t?ng cao ? tòa R5 Vinhomes Royal City, approved qu?n Thanh Xuân. DT chung c? r?ng 105m2, có 2 PN, 2 phòng t?m, PK, chung c? ???c cung c?p ??y ?? trang thi?t b?, n?i th?t, ti?n nghi, khách có th? vào ? ngay ???c. D?ch v? & ti?n ích khu c?n h? ??ng c?p: Khu vui ch?i gi?i trí, TTTM, siêu th?, r?p chi?u phim, vinschool, vinmec, …., h? th?ng an ninh 24/24.

Giá cho thuê 18.5 tri?u/tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà m?t ph?

 

Cho thuê c?n h? 185m2, approved phòng r?ng, ?? ??p t?i Royal City

Cho thuê c?n h? Royal City 185m2, 3 phòng ng?, nhà m?i, ??p, ?? nh?p kh?u 22 tri?u/tháng, c?n cho thuê g?p.

??m b?o c?n h? s? làm hài lòng b?n và b?n tha h? th?a s?c vui ?ùa trong không gian ?m cúng này.

?ây là c?n h? mang l?i cho b?n c?m giác th? giãn và tho?i mái nh?t.

B?n hãy nhanh tay s? h?u nó ngay. C? h?i dành cho nh?ng ng??i nhanh nh?t.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà m?t ph?

C?n h? chung c? tòa R5 Royal City cho thuê gía r?, approved view ??p

C?n h? 110m2- 2 PN cho thuê ? Tòa R5- d? án Vinhomes Royal City c?a t?p ?oàn Vingroup. chung c? ???c thi?t k? v?i 2 PN l?n r?ng thoáng mát, website 2 phòng t?m(thi?t b? WC hi?n ??i), PK r?ng, không gian s?ng trong lành, view ??p. H? th?ng an ninh 24/24, d?ch v? & ti?n ích ??ng c?p, m?ng l??i giao thông ?i l?i thu?n ti?n, ….

Giá cho thuê 23 tri?u/ tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà m?t ph?

C?n h? chung c? 3 PN R5 Vinhomes Royal City view ??p

Tôi có chung c? 3 PN cho thuê ? tòa R5 thu?c d? án Vinhomes Royal City, visit this qu?n Thanh Xuân. V?i thi?t k? hi?n ??i 3 PN, 2 phòng t?m, 1 PK và b?p trên 105m2. Các phòng b? trí h?p lý, ánh sáng, gió mát t? nhiên ??y ??, h? th?ng an ninh b?o v? 24/24, ??i ng? qu?n lý, l? tân chuyên nghi?p, ti?n ích khu d? án: có TTTM, có t?ng h?m r?ng l?n ?? xe, có tr??ng h?c Vinschool, b?nh vi?n Vinmec,….

Giá cho thuê 20 tri?u/tháng

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà riêng

Cho thuê c?n h? chung c? Royal City 2 phòng ng?, decease ?? ??

C?n cho thuê c?n h? R5 Royal City – 72A, Nguy?n Trãi, Thanh Xuân. 2 phòng ng? ??y ?? ?? giá 1000$/tháng. LH 090 625 9596 ?? xem nhà

Di?n tích: 102m2, s?nh A tòa R5 – K?T Royal City;
Thi?t k?: 2 phòng ng?, 2 v? sinh, 1 phòng khách và 1 b?p;
H??ng c?a: Nam – Ban công: B?c;
Ban công: View qu?ng tr??ng trung tâm Royal City R3 và b? b?i sân v??n c?a K?T Royal City;
N?i th?t: ?i?u hòa, nóng l?nh, sàn g?, t? b?p, rèm c?a, t? âm t??ng, gi??ng, t?, tivi, sofa, bàn ?n, máy gi?t, t? l?nh, lò vi sóng, … full n?i th?t – ch? vi?c xách vali ??n ?;
Giá cho thuê: 22/tháng

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê c?n h? chung c?

Cho thuê c?n h? tòa R5 Royal City 3 phòng ng?, order ?? c? b?n

Cho thuê c?n h? chính ch? t?i tòa nhà R5- Royal City – Nguy?n Trãi – Thanh Xuân.
Di?n tích 105m2.
Thi?t k? 3 phòng ng?, viagra 2 WC, thi?t k? vuông v?n, r?ng rãi, h?p lí.
V? trí t?ng cao, ban công thoáng, view qu?ng tr??ng.
?? c? b?n, ?i?u hòa, ?èn trùm, n??c nóng trung tâm, sàn g?, khóa vân tay, chuông camera, b?p ?i?n h?ng ngo?i, máy hút mùi, h? th?ng t? b?p, vách t?m ??ng, b?n t?m, t? qu?n áo âm t??ng, mi?n phí phí d?ch v? 10 n?m.
Ngoài ra bên mình còn có nhi?u c?n:
– Tòa R6, 2PN, 72m2, ?? c? b?n (g?m ?i?u hòa, t? b?p, t? âm t??ng, sàn g?, nóng l?nh). 14.5 tri?u/tháng
– Tòa R6, 1PN, 55m2, ?? c? b?n, 11 tri?u/tháng
– Tòa R1, 2PN, 124m2, full ?? ??p, giá 14.8 tri?u/tháng
– R5 ?? ?? ??p, 2PN, giá 17 tri?u/tháng
– R5, 105m2, 2PN, sofa, t? l?nh, 15 tri?u/tháng
– R3, 105m2, 2PN, ?? ??, ban công ?ông nam, thoáng mát, 15 tri?u/tháng
– R3, 132m2, 3PN, ?? c? b?n, giá 20 tri?u/tháng
– R6, 115m2, 3PN, ?? c? b?n, giá 19 tri?u/tháng
– ………………………………………………………………..
Mi?n phí xem và thuê nhà. Có th? t?c cho ng??i N??c Ngoài thuê, cam k?t t? v?n nhi?t tình, tìm ???c c?n h? ?ng ý nh?t cho khách thuê

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà m?t ph?

Ch? nhà c?n cho thuê c?n h? 1 phòng ng? tòa R1 Royal City

C?n cho thuê c?n h? chung c? Royal City, ailment tòa R1, t?ng 20, di?n tích 96m2, thi?t k? 2 phòng ng? sáng, 2wc, ?ã trang b? ??y ?? n?i th?t, khách thuê vào ? ngay ???c, giá cho thuê 16tr/tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà riêng

Chuyên cho thuê c?n h? Royal City Nguy?n Trãi. Liên h?: 090 625 9596

Cho thuê c?n h? cao c?p Royal City 72A Nguy?n Trãi, pills Thanh Xuân, find Hà N?i. ?ã có gi?y t? pháp lý cho ng??i n??c ngoài thuê, information pills g?p tr?c ti?p ch? nhà ký H?p ??ng. Mi?n trung gian ??ng làm phi?n.

– Lo?i 1 PN DT 50m2 giá 9tr/tháng.
– Lo?i c?n 2 PN di?n tích: 93m2, 102m2, 110m2, 124m 2 giá ch? t? 12 tri?u – 15 tri?u/tháng.
– Lo?i chung c? 3 PN 132m2, 136m2, 145m2, 151m2, 164m2, 170m2, 179m2, 181m2, 187m2 giá t? 16 tri?u – 25 tri?u/tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà tr?, phòng tr?

Chúng tôi cho thuê c?n h? chung c? Royal City giá r?

D??i ?ây là m?t s? chung c? ?? khách hàng l?a ch?n:

* chung c? R6 thi?t k? ??p, page nô?i thâ?t hiê?n ?a?i va? ???c biê?t có gi?ng tr?i thoáng mát tràn ng?p ánh sáng t? nhiên.
1. chung c? 55m2 (c?n 01 PN duy nh?t): 9 tri?u/tháng – t?ng: 07, ampoule 26.
– ?? ??: 14 tri?u/tháng – T?ng: 10, more about 19.
2. chung c? 69m-82m2, 2 PN, h??ng ?N, view thành ph?. Giá thuê: 11-12 tri?u/tháng – t?ng 23.
– ?? ??: 16 tri?u/tháng – T?ng: 22.
3. chung c? 103m-115m2, 3 phòng ng? thoáng, view ??p. Giá thuê t? 19 tri?u/tháng – t?ng: 18, 06, 22.
– ?? ??: 23 tri?u/tháng – t?ng 24.
4. chung c? 154m2, 04 phòng ng?, h??ng ?ông nam, view thành ph?. Giá thuê: 24 tri?u/tháng – t?ng: 8.

* chung c? tòa R1, R2, R3, R4 và R5:
1, chung c? 88m – 93m2, h??ng mát. Giá thuê: 12tr-13 tri?u/tháng – t?ng: 05, 34.
– ?? ??: 17 tri?u/tháng – t?ng 12.
2, chung c? 104m-112m2, t?ng cao. Giá thuê: 14 tri?u/ tháng – t?ng: 25, 12A, 04.
– ?? ??: 18tr-19 tri?u/tháng – t?ng 23, 15.
3, chung c? 132m2, 3 phòng ng?, h??ng mát, 02 ban công. Giá thuê: 16tr-17 tri?u/tháng – t?ng: 15, 28.
– ?? ??: 20tr-21 tri?u/tháng – t?ng 16, 21, 04.
5. chung c? 131m2, 3 phòng ng? thoáng, c?n góc tòa R4, R5. Giá thuê: 20 tri?u/tháng – t?ng: 04, 30.
– ?? ??: 23tr-25 tri?u/tháng – t?ng 08,11,34.
6. chung c? 151m-164m2. Giá thuê: 23 tri?u/tháng – t?ng: 12B, 22.
– ?? ??: 26 tri?u/tháng – t?ng 12A.
7. chung c? 181m2, 3 phòng ng? thoáng, view b? b?i, c?n góc tòa R1, R2 và R3. Giá thuê: 24 tri?u/tháng – t?ng: 15, 23.
– ?? ??: 28-30 tri?u/tháng – t?ng 18, 32.
8. chung c? 109m2, tòa R3, view b? b?i. Giá thuê: 15,5 tri?u/tháng – t?ng: 06, 07,12A, 15.
– ?? ??: 18 tri?u/tháng – t?ng 03.
9. C?n 132m2: View ra Qu?ng tr??ng tráng l?, 3 phòng ng?. Giá 19 tri?u/tháng (?? c? b?n) và giá 25 tri?u(?? ??). C?n t?ng cao nh?t 15A, 12,
10. C?n góc 221m2, view qu?ng tr??ng + view sân ch?i tr? em, 4PN, giá 40.26 tri?u/tháng.

Ngoài ra, chúng tôi còn r?t nhi?u chung c? khác ???c ch? nhà kí g?i. Quý khách hàng hãy LH s?m v?i chúng tôi ?? nhanh chóng tìm ???c chung c? ?ng ý.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà riêng

Cho thuê c?n h? chung c? cao c?p Royal City n?i th?t c? b?n

Cho thuê chung c? Royal City, buy Thanh Xuân, no rx Hà N?i. Giá r? nh?t th? tr??ng ch? t? 10 tri?u/tháng: LH: 090 625 9596

C?n h? n?i th?t c? b?n c?a ch? ??u t?: ?i?u hòa, ?èn chùm, n??c nóng trung tâm, sàn g?, khóa vân tay, chuông camera, b?p ?i?n h?ng ngo?i, máy hút mùi, h? th?ng t? b?p, vách t?m ??ng, b?n t?m, t? qu?n áo âm t??ng…
+ ) 50m2 ??m 102m2, giá 9tr – 13 tri?u/tháng: Hi?n có t?ng 3, 6, 9, 18, 27, 28.
+ ) 103m2 ??n 114m2 giá 13-15 tr/tháng: Hi?n có t?ng, 6, 10, 15, 20, 28, 29. 2 ng?, 2 v? sinh.
+ ) 132m giá 18tr-19tr/tháng, 3 phòng ng?, 2 v? sinh. Hi?n có t?ng 5, 8, 10, 15, 22,24, 30.
+ )150m2 giá 20 tr/tháng 3 phòng ng?, 2 v? sinh. Hi?n có t?ng 6, 8, 11, 12,18,29.
+ )181m2 giá 24tr/th, 3 phòng ng? có ban công nhi?u ánh sáng.
+ )212m2 giá 39 tr/th, 4PN, 3WC, v? trí ??p nh?t d? án.

* Giá thuê có ??: Tivi, t? l?nh, máy gi?t, lò vi sóng, gi??ng, ch?n, ga, g?i, ??m, sofa, bàn ?n, các thi?t b? nhà b?p… Ho?c tùy theo nhu c?u c?a khách hàng.
– C?n 88m2, 90m2, 93m2, giá 15- 17 tri?u/tháng ?? ??.
– C?n 102m2 – 110m2, giá 17-20 tri?u/tháng ?? ??.
– C?n 110m2 – 130m2, giá 19tr/th – 23 tr/tháng ?? ??.
– C?n 131m2- 148m2 c?n 3pn, 24 tr/th – 27 tr/tháng ?? ??.
– 181m2 ?? ?? 28tr/tháng.
Hi?n t?i khách thuê ? Royal City ???c mi?n phí d?ch v?: B?o v? 24/24, WC, b? b?i, sân c?u lông, tenis, s?nh sinh ho?t chung.
Mi?n phí d?ch v? mô gi?i khách thuê, khách thuê làm vi?c tr?c ti?p v?i ch? nhà v? giá. Có gi?y t? pháp lý và s? t?m trú cho ng??i n??c ngoài thuê nhà. G?p tr?c ti?p ?àm phán giá và ký h?p ??ng tr?c ti?p chính ch?.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà m?t ph?

Chung c? cao c?p Royal City tòa R3, medicine 4 phòng ng?

C?n h? tòa R3, DT 195m2, 4 PN n?i th?t c? b?n ch? ??u t? g?m sàn g?, nóng l?nh, ?i?u hòa, rèm c?a…. Phù h?p cho c? gia ?ình Vi?t và ng??i n??c ngoài.
C?n h? mi?n phí qu?n lý 10 n?m.
Giá thuê: 28 tri?u/tháng.
Ngoài ra tôi còn có chung c? cùng tòa DT 110m, 2 PN, ??y ?? n?i th?t giá thuê 17 tri?u/tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà m?t ph?

Cho thuê c?n h? t?ng trung tòa R2 Royal City  2 phòng ng?

Tôi c?n cho thuê chung c? t?ng trung, seek 2 PN ? tòa R2- Vinhomes Royal City – Nguy?n Trãi, help qu?n Thanh Xuân. DT s? d?ng 109m2, 2 PN, 2 phòng t?m, PK, tràn ng?p ánh sáng, gió mát t? nhiên, n?i th?t bài trí h?p lý, khoa h?c, t?o không gian s?ng tho?i mái, thoáng mát, trong lành, b?o v? 24/24, m?ng l??i giao thông thu?n ti?n, ….

Giá cho thuê 18 tri?u/tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà riêng

C?n ng??i ??n thuê c?n h? tòa R6 Royal City Nguy?n Trãi full ??

Gia ?ình mu?n cho thuê chung c? tòa R6- 15A06 c?n h? cao c?p t?i d? án Royal City – 72A Nguy?n Trãi – Thanh Xuân – Hà N?i.
+ Di?n tích: 55m2 g?m 1 PN + 1 phòng khách+ 1 v? sinh. chung c? có ban công thoáng mát view ???ng Nguy?n Trãi và qu?ng tr??ng.
+ Nhà ?ã có ??: ?H, abortion NL, more about sofa, tivi, t? l?nh, máy gi?t, bàn ?n + gh?, gi??ng + t? áo + t? trang trí, rèm c?a.
+ Giá cho thuê: 15 tri?u/tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà riêng

Cho thuê chung c? tòa R1 Royal City 181m2, this site t?ng cao, mind view ??p

Chính ch? c?n cho thuê chung c? tòa R1B Royal City c?n t?ng cao, view ??p.
Di?n tích phòng: 181m2.
C?n h? thi?t k? ??p hi?n ??i g?m 3 PN, 01 phòng b?p, PK, ban công ???c tr?ng hoa h?ng ??p.
– Sàn g?, tr?n th?ch cao, ?èn trùm, thi?t b? ?i?n ??y ??….
– ?i?u hòa âm t??ng, rèm ?i?u khi?n, b?p ?i?n, t? b?p ??y ?? ch?c n?ng.
– Công trình ph?: ??y ?? ph? ki?n, cabin t?m ??ng….
C?n h? v?i view ??p nh?t tòa, view b? b?i thoáng mát, sân tennis, v??n hoa. Không gian tuy?t ??p cho b?n s?ng lâu dài.
Giá thuê ch? 21 tri?u/tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê c?n h? chung c?

C?n cho thuê c?n h? 2 phòng ng?, information pills t?ng 25 tòa R2B Royal City

Chính ch? c?n cho thuê g?p chung c? 2 PN Royal City, health t?ng 25, R2b (132m2) ??y ?? n?i th?t ti?n nghi.

C?n h? này có không gian r?ng rãi và t?o cho b?n m?t c?m giác r?t tho?i mái. B?i theo phong cách thi?t k? ??c ?áo và tinh t? c?a Châu Âu nên v? ??p c?a c?n h? càng ???c tôn lên sang tr?ng, quý phái h?n.
Giá: 20 tri?u/tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: R2 Royal City

 

 

Cho thuê c?n h? Royal City DT 181m2, approved nhà ??p, web view b? b?i

C?n h? chung c? Royal City, c?n R2 t?ng 18, di?n tích: 181m2, g?m 3 PN, nhà ?? ??: Sofa, t? l?nh l?n, mircorware, Tivi LCD….
Giá: 22 tr/tháng.

LH: 090 625 9596
Ngoài ra tôi còn chung c? t?ng 16 tòa R6 Royal (Tòa m?i nh?t khu ?ô th? Royal City) di?n tích: 91m2, có ?? c? b?n, cho thuê 12 tri?u/tháng (?ã bao phí qu?n lý tòa nhà).

C?n h? c?n h? Royal City ??ng c?p EU.
C?n h? Royal City là t? h?p siêu th? hi?n ??i, sân tr??t b?ng, b? b?i, cinema và khu chung c? hi?n ??i, sang tr?ng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: R2 Royal City

Chung c? R6 Royal City t?ng 19, visit 2 phòng ng?

+ Chung c? tòa R6, page t?ng 19, 82m2, 2 ng?, nhìn qu?ng tr??ng.
V?a nh?n nhà: NL, ?i?u hòa, b?p t? + t? b?p, rèm,…
Giá: 18 tri?u/tháng.
+ Chung c? R6, c?n góc, t?ng 22, 155m2, 3 ng?, h??ng nam, giá 20 tri?u/tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: R5 Royal City

C?n h? chung c? t?i Royal City có c?n tr?ng, unhealthy nhà ??p, doctor giá h?p lý

Các chung c? ch? nhà kí g?i cho thuê nhi?u s? l?a ch?n cho khách:
* chung c? R6 Royal City (v?i thi?t k? và v? trí khác bi?t):
1. chung c? 55m2 (c?n 01 PN duy nh?t): 10 tri?u/tháng – t?ng: 07, side effects 26.
– ?? ??: 14 tri?u/tháng – T?ng: 10, 19.
2. chung c? 69m2 – 82m2, 2 PN, h??ng ?N, view thành ph?. Giá thuê: 11tr-12 tri?u/tháng – t?ng 23.
– ?? ??: 16 tri?u/tháng – T?ng: 22.
3. chung c? 103-115m2, 3 phòng ng? thoáng, view ??p. Giá thuê t? 19 tri?u/tháng – t?ng: 18, 06, 22.
– ?? ??: 23 tri?u/tháng – t?ng 24.
4. chung c? 154m2, 04 phòng ng?, h??ng ?ông nam, view thành ph?. Giá thuê: 24 tri?u/tháng – t?ng: 8.

* chung c? tòa R1, R2, R3, R4 và R5 Royal City:
1, chung c? 88 – 93m2, h??ng mát. Giá thuê: 12-13 tri?u/tháng – t?ng: 05, 34.
– ?? ??: 17 tri?u/tháng – t?ng 12.
2, chung c? 104-112m2, t?ng cao. Giá thuê: 14 tri?u/ tháng – t?ng: 25, 12A, 04.
– ?? ??: 18-19 tri?u/tháng – t?ng 23, 15.
3, chung c? 132m2, 3 phòng ng?, h??ng mát, 02 ban công. Giá thuê: 16-17 tri?u/tháng – t?ng: 15, 28.
– ?? ??: 20-21 tri?u/tháng – t?ng 16, 21, 04.
5. chung c? 131m2, 3 phòng ng? thoáng, c?n góc tòa R4, R5. Giá thuê: 20 tri?u/tháng – t?ng: 04, 30.
– ?? ??: 23-25 tri?u/tháng – t?ng 08,11,34.
6. chung c? 151-164m2. Giá thuê: 23 tri?u/tháng – t?ng: 12B, 22.
– ?? ??: 26 tri?u/tháng – t?ng 12A.
7. chung c? 181m2, 3 phòng ng? thoáng, view b? b?i, c?n góc tòa R1, R2 và R3 Royal City. Giá thuê: 24 tri?u/tháng – t?ng: 15, 23.
– ?? ??: 28-30 tri?u/tháng – t?ng 18, 32.
8. chung c? 109m2, tòa R3, view b? b?i.

Giá thuê c?n h? Royal City: 15,5 tri?u/tháng – t?ng: 06, 07, 12A, 15.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: R5 Royal City

C?n h? 3 phòng ng? Royal City t?ng th?p view ??p

Tôi mu?n cho thuê chung c? ? Royal City 72A Nguy?n Trãi – Thanh Xuân – Hà N?i.
Di?n tích: 136m2 thi?t k? 3 ng?, approved 2 v? sinh h?p lý.
N?i th?t: Có 1 s? ??, more about gi??ng, t?, máy gi?t, rèm, sofa…
Giá cho thuê: 19 tr/tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: R5 Royal City

Ch? nhà cho thuê c?n h? Royal City 2 phòng ng?, sale ?? ?? giá 18 tri?u

C?n cho thuê c?n h? chung c? Royal City, pharm tòa R1, tadalafil t?ng 19, di?n tích 109m2, thi?t k? 2 phòng ng? sáng, 2wc, trang b? ??y ?? n?i th?t.

V?i không gian thoáng mát, r?ng rãi b?n có th? tho?i mái th? giãn. C?n h? ??m b?o mang l?i cho b?n m?t cu?c s?ng r?t h?nh phúc và ??m ?m h?n.

Ch? v?i giá 18 tri?u/tháng b?n ?ã ???c s? h?u ngay c?n h? quá tuy?t v?i này.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: c?n h? chung c? royal city

Cho thuê c?n 1 PN, more about 2 PN, price 3 PN Vincom Bà Tri?u giá r?

Khách thuê s? ???c làm vi?c tr?c ti?p v?i ch? nhà.

Ban qu?n lý ??m b?o s? có nhi?u chung c? cho khách thuê l?a ch?n mà không ph?i tr? phí.

C?n 84m2 – 1 PN, look 1 v? sinh, 1 PK hi?n có c? ?? ?? và không ??.

C?n 132m2 – 2 PN, 2 v? sinh, 1 khách, 1 b?p ?? ?? 4 c?n; Không ?? còn 2 c?n.

C?n 161m2 – có 7 c?n, 3 PN, 2 v? sinh, 1 khách, 1 b?p hi?n có c? ?? ?? và ?? c? b?n c?n cho thuê và bán.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà riêng

?? ???c t? v?n t?n tình và d?n ?i xem nhà mi?n phí 100%.

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ