Căn hộ chung cư tòa R5 Royal City cho thuê gía rẻ, view đẹp

Khu vực ,
Giá : 23 Triệu Diện tích 110 m2

Thông tin mô tả

Rate this post

Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
C?n h? 132m2, dosage t?ng 19, this site c?n góc, tòa R1, ban công ?ông Nam, view b? b?i, v??n cây, n?i th?t ch? ??u t?, cho thuê dài h?n, giá 15 tr/tháng

Liên h? : A Quân 090 625 9596.

” Delta group – nhà môi gi?i s? 1 Vincom Bà Tri?u 2015 “

Xem thêm : C?n h? 2 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh

Xem thêm : C?n h? 3 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh

Báo giá c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Cho thuê c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh, Hà N?i, giá r? nh?t t? 1-4PN.

Xem thêm: – c?n 1 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh

– c?n 2 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh

– c?n 3 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh

– c?n 4 phòng ng? vinhomes nguy?n chí thanh

Cho thuê c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh, Hà N?i giá r? nh?t t? 1-4 PN, DT t? 53-167m2, nhi?u ti?n ích d?ch v? t?i ?u ??t tiêu chu?n 5 sao c?a vinhomes. Hi?n nay Sàn b?t ??ng s?n Vinhomes ?ang có nhi?u c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh Hà N?i cho thuê.

Liên h? ?? ???c t? v?n ch?n c?n ?ng ý và xem nhà th?c t?:

??a ch?: 54A- ???ng Nguy?n Chí Thanh- Q. ??ng ?a- TP. Hà N?i.

Hotline: Ph?m H?ng Quân : 090 625 9596

C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

– V? ti?n ích d?ch v?: V?i ?? lo?i di?n tích khác nhau t? 1PN- 4PN t? 53m2-167m2, s?p ???c nh?n nhà vào tháng 12 n?m 2015. Quý khách ?i thuê c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh Hà n?i có th? t?n h??ng toàn b? d?ch v? 5 sao c?a Vinhomes ph?c v? c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh, Hà N?i v?i gói mi?n phí qu?n lý d?ch v? 10 n?m, mi?n phí b? b?i…

H? th?ng tr??ng h?c liên c?p t? m?m non và ti?u h?c ?áp ?ng ?? cho con em c? dân ?i h?c. Sân t?p th? d?c th? thao, trung tâm TM Vincom Mega Mall, ??i siêu th? VinMart– th?c ph?m t??i, s?ch và giá r?. Trung tâm ?i?n máy Vinpro ti?n ích, hi?n ??i nh?t, b?nh vi?n qu?c t? 5 sao Vinmec, Salon tóc, Nhà thu?c, s?nh Louge sang tr?ng …Có quá nhi?u l?i ích cho khách hàng thuê t?i ?ây, C?n h? chung c? cao c?p nh?t c?a Vinhomes, v??t tr?i so v?i các c?n h? chung c? xung quanh và ? hà n?i!

– V? n?i th?t: Cho thuê c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh Hà n?i nh? sau. C?n h? bàn giao có ?? N?i th?t cao c?p sang tr?ng và ??y ?? v?i h? th?ng chi?u sáng hi?n ??i, sàn g? công nghi?p nh?p kh?u châu âu, tr?n th?ch cao cao c?p, ?i?u hòa Âm tr?n 2 chi?u riêng t?ng cho phòng ng? và phòng khách. Phòng b?p có ??y ?? h? th?ng t? b?p trên và d??i, b?p t? Teka, ch?u r?a Inox teka, vòi r?a Toto hi?n ??i… H? th?ng báo cháy t? ??ng 2,5m có 2 vòi phun ?úng tiêu chu?n PCCC c?a tòa nhà, ?i?u hòa hành lang liên t?c ch?y và h? th?ng n??c nóng tòa nhà b?n mùa ??u t?m nóng.

C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

V? giá thuê c?n h?: t?i Vinhomes Nguy?n Chí Thanh, v?i ?a d?ng di?n tích cao c?p ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.

1. C?n h? 1 phòng ng?:
– Di?n tích là 53.3m2, giá thuê là 9-12tr/tháng không ??.
– Có ?? 1PN t? 14-17tr/tháng.

2. C?n h? 2 phòng ng?, di?n tích 86m2:
– Di?n tích là 86m2, giá thuê là 15-17tr/tháng không ??.
– Có ?? 1PN t? 18-21tr/tháng.

3. C?n h? 3PN di?n tích t? 109-137m2.
– Di?n tích là 3PN, giá thuê là 18-22tr/tháng không ??.
– Có ?? 3PN t? 25-27tr/tháng.
– Có nhi?u lo?i di?n tích 3PN ?? khách hàng l?a ch?n, giá thuê tùy theo h??ng và di?n tích.

4. C?n h? 4PN – 167m2 cho thuê t?i Vinhomes Nguy?n Chí Thanh:
– Di?n tích 4pn là 167m2, giá thuê là 25-30tr/tháng không ??.
– Có ?? 4PN t? 35-40tr/tháng.

Phòng ng? c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
Phòng ng? c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Trên là báo giá v? c?n h? chung c? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh Hà N?i.

Chúng tôi chuyên cho thuê c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh Hà N?i.

5. Liên h? v?i chúng tôi ?? ???c ch?n c?n ?ng ý và xem nhà ngay:
Hotline qu?n lý c?n h? và v?n phòng: 090 625 9596 – Ph?m H?ng Quân

” Delta group – nhà môi gi?i s? 1 Vincom Bà Tri?u 2015 “

Chính ch? cho thuê c?n 2 PN, viagra 40mg ?? ?? Royal City

C?n cho thuê chung c? Royal City, t?ng 15, tòa R5, DT chung c? 104m2, thi?t k? 2 PN, 2 v? sinh, trang b? ??y ?? ?? n?i th?t, giá cho thuê 18tr/tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà riêng

Cho thuê chung c? Royal City tòa R4, malady 2 phòng ng?

C?n h? tòa R4, nurse t?ng 20, DT chung c? 98m2, thi?t k? 2 PN, 2 v? sinh, ?ã trang b? ??y ?? n?i th?t, chung c? thi?t k? l?i hoàn toàn, giá cho thuê 17 tr/tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà m?t ph?

C?n h? chung c? t?ng trung tòa R2 Royal City Nguy?n Trãi

Chính ch? c?n cho thuê chung c? t?ng trung, cheap view ??p, cialis 40mg có 2 PN ? tòa R2 Royal City Nguy?n Trãi, side effects qu?n Thanh Xuân. DT s? d?ng chung c? 96m2, 2 PN, 2 phòng t?m, PK, h??ng ánh sáng h?p lý, không gian s?ng thoáng mát, có ??y ?? ??. Giá cho thuê 20 tri?u/tháng, ti?n ích hoàn h?o: Có tr??ng h?c qu?c t? Vinschool, b?nh vi?n Vinmec, TTTM, r?p chi?u phim,…..

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà tr?, phòng tr?
Cho thuê chung c? 2 PN, abortion ?? ?? ? tòa R6 Royal City, dosage Nguy?n Trãi. DT chung c? 79m2, 2 PN, 2 phòng t?m, PK và b?p + bàn ?n. N?i th?t ti?n nghi ???c trang b? ??y ??, h? th?ng ánh sáng, ?i?n n??c ?n ??nh, ti?n ích c?n h? hoàn h?o: Có b? b?i, sân vui ch?i, TTTM, tr??ng h?c Vinschool, ….

Giá cho thuê 19 tri?u/th (g?m phí qu?n lý).

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà riêng
Cho thuê chung c? Cao C?p tòa R2A Royal City – S? 72A Nguy?n Trãi, seek Qu?n Thanh Xuân, sildenafil Hà N?i.
C?n h? t?ng 24, pharm do không có nhu c?u ? ?ã ?? tr?ng 6 tháng, tuy nhiên ???c lau d?n th??ng xuyên, r?t s?ch s? và ng?n n?p.
N?i th?t hàng x?n, nh?p kh?u châu Âu.
Di?n tích: 105m2 – 2 phòng ng? – 2 v? sinh chung c? t?ng trung thoáng mát.
C?n h? ?ã ???c trang b? n?i th?t c? b?n ch? ??u t? + máy gi?t, t? l?nh: Tr?n th?ch cao, sàn g? nh?p kh?u Châu Âu, ?i?u hòa âm tr?n, t? âm t??ng, ?èn chùm, rèm c?a 2 l?p t? ??ng, thi?t b? t? b?p, b?p t?, b?n t?m n?m, …c?n h? ?ang tr?ng bàn giao nhà ngay. ?ã có th? t?c cho ng??i n??c ngoài thuê.
Giá cho thuê 18 tri?u/tháng ?ã có phí d?ch v? tòa nhà 10 n?m.
* Ký h?p ??ng tr?c ti?p chính ch?.
* Cam k?t: Mi?n phí 100% phí cho khách ?i thuê, t? v?n nhi?t tình và tìm ???c chung c? ?ng ý nh?t cho khách.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê c?n h? chung c?

C?n h? t?ng cao R5 Royal City cho thuê giá c?c kì h?p d?n

C?n h? t?ng cao ? tòa R5 Vinhomes Royal City, approved qu?n Thanh Xuân. DT chung c? r?ng 105m2, có 2 PN, 2 phòng t?m, PK, chung c? ???c cung c?p ??y ?? trang thi?t b?, n?i th?t, ti?n nghi, khách có th? vào ? ngay ???c. D?ch v? & ti?n ích khu c?n h? ??ng c?p: Khu vui ch?i gi?i trí, TTTM, siêu th?, r?p chi?u phim, vinschool, vinmec, …., h? th?ng an ninh 24/24.

Giá cho thuê 18.5 tri?u/tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà m?t ph?

 

Cho thuê c?n h? 185m2, approved phòng r?ng, ?? ??p t?i Royal City

Cho thuê c?n h? Royal City 185m2, 3 phòng ng?, nhà m?i, ??p, ?? nh?p kh?u 22 tri?u/tháng, c?n cho thuê g?p.

??m b?o c?n h? s? làm hài lòng b?n và b?n tha h? th?a s?c vui ?ùa trong không gian ?m cúng này.

?ây là c?n h? mang l?i cho b?n c?m giác th? giãn và tho?i mái nh?t.

B?n hãy nhanh tay s? h?u nó ngay. C? h?i dành cho nh?ng ng??i nhanh nh?t.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà m?t ph?

C?n h? chung c? tòa R5 Royal City cho thuê gía r?, approved view ??p

C?n h? 110m2- 2 PN cho thuê ? Tòa R5- d? án Vinhomes Royal City c?a t?p ?oàn Vingroup. chung c? ???c thi?t k? v?i 2 PN l?n r?ng thoáng mát, website 2 phòng t?m(thi?t b? WC hi?n ??i), PK r?ng, không gian s?ng trong lành, view ??p. H? th?ng an ninh 24/24, d?ch v? & ti?n ích ??ng c?p, m?ng l??i giao thông ?i l?i thu?n ti?n, ….

Giá cho thuê 23 tri?u/ tháng.

Liên h? phòng t? v?n cho thuê: Ph?m H?ng Quân  090 625 9596 (Mi?n phí ).

” Delta group – nhà phân ph?i s? 1 Vincom Bà Tri?u “

Xem thêm: cho thuê nhà m?t ph?

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ