Căn hộ chung cư cao cấp tại Vinhomes 54 Nguyễn Chí Thanh

Khu vực ,
Giá : Thỏa thuận Diện tích m2

Thông tin mô tả

Rate this post

Cho thuê chung c? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Chúng tôi chuyên cho thuê c?n h? chung c? cao c?p Vinhomes Nguy?n Chí Thanh giá r? nh?t th? tr??ng, page website mi?n phí d?ch v?, see xem nhà tr?c ti?p.

Liên h?: 090 625 9596 – Mr Quân

– H?p ??ng tr?c ti?p chính ch?.

– Mi?n phí 100% phí cho khách ?i thuê.

– H? tr? t? v?n v? pháp lý và th? t?c trong su?t th?i gian thuê nhà.

– S? d?ng ti?n ích 5* t?i khu chung c? Vinhomes Nguyê?n Chi? Thanh: B? b?i l?n ngoài tr?i, approved b? b?i b?n mùa, phòng gym, trung tâm th??ng m?i, tr??ng h?c Vinschool

 

Phòng ?n c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
Phòng ?n c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

*Thi?t k? c?n h? g?m: 01 PN, 02 PN, 03 PN và 04 PN. V?i các lo?i di?n tích khác nhau t? 54m2 (1 phòng ng?) – 164m2 (4 phòng ng?). Lên r?t linh ??ng cho vi?c ?áp ?ng nhu c?u tìm c?n ?ng ý cho khách thuê.

*Trang thi?t b? ?i kèm c?n h?, có 02 l?a ch?n:

– ?? c? b?n: Sàn g?, ?i?u hòa âm tr?n, b?p ?i?n t?, hút mùi, h? t? b?p, rèm c?a, h? th?ng ?èn chi?u sáng, ….

– ?? ?? n?i th?t: ?? c? b?n trên và thêm – ti vi, t? l?nh, máy gi?t, gi??ng, ??m, ?èn chùm, giàn ph?i thông minh, …

??i v?i các c?n h? này, ngoài vi?c ?i xem tr?c ti?p, khách thuê s? ???c cung c?p hình ?nh th?c t? c?a c?n h? tr??c qua email, viber, zalo… ?? ti?n cho vi?c ch?n c?n.

Phòng b?p Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
Phòng b?p Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

*** Chi ti?t các phòng c?n h? và b?ng giá:
• Lo?i 1: C?n h? 55 m2 – 1 phòng ng? (1 c?n/ t?ng). Gia? ?ô? c? ba?n: 13 tri?u/tha?ng. – ??y ?? ??: 17 tri?u/ tháng.
• Lo?i 2: C?n h? 86m2 – 2 phòng ng? (8 c?n/ t?ng). Gia? ?ô? c? ba?n: 20 tri?u/tha?ng. – ??y ?? ??: 24 tri?u/ tháng.
• Lo?i 3: C?n h? 109m2 – 3 phòng ng? (1 c?n/t?ng). Gia? ?ô? c? ba?n: 22 tri?u/tha?ng. – ??y ?? ??: 26 tri?u – 30 tri?u/ tháng.
• Lo?i 4: C?n h? 128 m2 – 3 phòng ng? (1 c?n/t?ng). Gia? ?ô? c? ba?n: 26 tri?u/tha?ng. – ??y ?? ??:  32 tri?u / tháng
• Lo?i 5: C?n h? 127 m2, c?n góc – 3 phòng ng? (1 c?n/ t?ng). Gia? ?ô? c? ba?n: 24.56 tri?u/tha?ng. – ??y ?? ??: 31.26 tri?u – 33.49 tri?u / tháng.
• Lo?i 6: C?n h? 137m2, c?n góc – 3 phòng ng? (1 c?n/t?ng). Gia? ?ô? c? ba?n: 29.02 tri?u/tha?ng. – ??y ?? ??: 35.72 tri?u/ tháng.
• Lo?i 7: C?n h? 167m2, C?n góc ??p nh?t d? án – 4 phòng ng? (2 c?n/t?ng). Gía thuê ?? c? b?n: 35.72 tri?u – 37.95 tri?u/ tháng. – ??y ?? ??: 51.35 tri?u – 55.81 tri?u/ tháng.

• Xem chính nh?ng c?n h? cho thuê : 
• ???c g?p, ?àm phán và trao ??i tr?c ti?p v?i ch? nhà.
• B?n s? ???c xem nhi?u c?n h? ?? có th? so sánh và l?a ch?n.
• ??c bi?t n?a b?n s? không ph?i m?t th?i gian tìm ki?m ???c nh?ng c?n h? ?ng ý.

Phòng b?p Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
Phòng b?p Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Chúng tôi cam k?t:
• H? tr? pháp lý & t? v?n toàn b? th? t?c trong su?t quá trình thuê.
• ??m b?o giá thuê c?n h? Vinhomes Nguyê?n Chi? Thanh r? và t?t nh?t th? tr??ng.
• Mi?n phí d?ch v? s? d?ng các d?ch v? c?a C?T trong vòng 10 n?m.
?? ???c t? v?n ch?n c?n, t?ng ho?c h??ng phù h?p và ?i xem c?n h? th?c t?, quý khách hàng vui lòng liên h?:
Hotline: 090 625 9596 – Ph?m H?ng Quân

 
C?n h? chung c? cao c?p t?i Vinhomes 54 Nguy?n Chí Thanh di?n tích 86m2, approved

c?n h? thi?t k? 2 phòng ng?, ambulance ?ã trang b? ?? c? b?n: ?i?u hòa, sàn g?, nóng l?nh, b?p, t? bêp thích h?p cho thuê ?? ? gia ?ình trong n??c ho?c khách n??c ngoài t?i ?.
Giá cho thuê: 20 tri?u/tháng.

Holtine: 090 625 9596  – Ph?m H?ng Quân
Mi?n 100% phí trung gian v?i khách xem và thuê nhà.
H? tr? th? t?c t?m trú cho ng??i n??c ngoài thuê nhà.

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ